Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenBiografie Instituut

Het onderzoeksterrein van het Biografie Instituut

Lange tijd is ervan uitgegaan dat het onderzoek naar de journalistiek begon en eindigde met onderzoek naar de politieke cultuur, waarmee dan bedoeld werd dat de inhoud van de krant sterk is beïnvloed door de dwarsverbanden tussen politiek en journalistiek. Steeds meer komen we er achter dat de geschreven pers al eeuwenlang naast een dwarsverbinding met de politiek ook een alliantie met literatuur en literaire instituties is aangegaan. Via de biografische methode zou meer zicht op dit onderwerp verkregen kunnen worden. Biografieën van bijvoorbeeld Frans Goedhart, G.J. van Heuven Goedhart, maar ook van Klaas Voskuil, H.P.L. Wiessing, S.F. van Oss, Jan Campert of G.A. van Oorschot en Rob van Gennep kunnen in de Nederlandse cultuurgeschiedenis gesitueerd worden. Biografieën van deze cultuurdragers bieden de mogelijkheid om behalve de persoon ook het cultuurhistorische tijdsbeeld te schetsen.

Laatst gewijzigd:16 oktober 2012 11:25
printOok beschikbaar in het: English