Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenBiografie Instituut

Erik Hazelhoff Prijs

Elisabeth Leijnse winnaar Erik Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs 2016

Elisabeth Leijnse heeft met haar boek Cécile en Elsa. Strijdbare freules (Uitgeverij De Geus) de Erik Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs 2016 gewonnen. Leijnse kreeg de prijs, een geldprijs van €15.000,-, op 10 mei in het Hodshon Huis in Haarlem uitgereikt door ZH Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, van Vollenhoven.

Juryrapport
Recensie Hans Renders (Historisch Nieuwsblad 25(2016)4, april)

Shortlist Erik Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs 2016

Voor de Erik Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs 2016 zijn door de jury van de prijs vijf titels geselecteerd voor de shortlist. De vijf genomineerden zijn:

 • Arjen Fortuin, Geert van Oorschot, uitgever (Uitgeverij Van Oorschot)
 • Léon Hanssen, De schepping van een aards paradijs. Piet Mondriaan 1919-1933 (Uitgeverij Querido)
 • Jeroen Koch, Koning Willem I 1772-1843 (Boom Uitgevers)
 • Elisabeth Leijnse, Cécile en Elsa. Strijdbare freules (Uitgeverij De Geus)
 • Cees Meijer, Jan de Quay (1901-1985 ). Een biografie (Boom Uitgevers)

De uitreiking van de Biografieprijs zal op 10 mei in het Hodshon Huis, Spaarne 17 te Haarlem (Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen) plaatsvinden, aanvang 19.00 uur. De prijzen zullen worden uitgereikt door Karna Hazelhoff Roelfzema en ZH Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, van Vollenhoven. Ook zal voor de tweede maal de Hazelhoff-lezing worden gehouden, ditmaal door gastspreker Gijs Tuinman (ridder MWO). Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Carly Massier, e-mail: info@erikhazelhoffprijs.nl.

Programma prijsuitreiking

Nominaties Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs 2016

In 2016 zullen voor de vierde maal de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs en de Biografieprijs uitgereikt worden. De jury bestaat James Kennedy (voorzitter), Hans Renders, Xandra Schutte, Nick ter Wal en Nelleke Zandwijk. De Erik Hazelhoff Jong Talentprijs is een tweejaarlijkse prijs uitgeloofd door de Stichting aan de auteur van de door de jury als beste beoordeelde universitaire masterscriptie gedateerd uit 2014/2015. De Biografieprijs is een tweejaarlijkse prijs die wordt toegekend aan de beste Nederlandstalige biografie die in twee voorafgaande jaren bij een Nederlandse of Vlaamse uitgeverij is verschenen. De Biografieprijs bestaat uit een geldprijs van €15.000,-.

De twaalf genomineerden voor de Biografieprijs zijn:

 • Nele Beyens, Hector Treub. Immer bereid en nooit verlegen (Boom Uitgevers)
 • Thera Coppens, Suzanne en Edouard Manet (Meulenhoff Boekerij)
 • Ton Crijnen, Kardinaal Ad Simonis, kerkleider in de branding. Een biografie (Uitgeverij Valkhof Pers)
 • Cees Fasseur, Eigen meester, niemands knecht. Het leven van Pieter Sjoerds Gerbrandy. Minister-president van Nederland in de Tweede Wereldoorlog (1885–1961) (Uitgeverij Balans)
 • Arjen Fortuin, Geert van Oorschot, uitgever (Uitgeverij Van Oorschot)
 • Léon Hanssen, De schepping van een aards paradijs. Piet Mondriaan 1919-1933 (Uitgeverij Querido)
 • Jeroen Koch, Koning Willem I 1772-1843 (Boom Uitgevers)
 • Elisabeth Leijnse, Cécile en Elsa. Strijdbare freules (Uitgeverij De Geus)
 • Elizabeth Lockhorn, Andreas Burnier , metselaar van de wereld (Atlas Contact)
 • Cees Meijer, Jan de Quay (1901-1985 ). Een biografie (Boom Uitgevers)
 • Dik van der Meulen, Koning Willem III 1817-1890 (Boom Uitgevers)
 • Wim Weenink, Vrouw achter de troon, Marie Anne Tellegen (Boom Uitgevers)

Datum en locatie van de prijsuitreiking zullen nog worden bekendgemaakt op de website van de Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs.

Voor de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs kunnen nog tot 31 januari inzendingen worden gedaan. Zie voor meer informatie de oproep van de Stichting (klik voor vergroting):

Oproep Erik Hazelhoff Jong Talentprijs
Oproep Erik Hazelhoff Jong Talentprijs

Op 14 april 2014 zal op de Dag van de Biografie de Erik Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs uitgereikt worden.

De jury bestaat uit:
Paul Schabel (vz), Hans Renders (Biografie Instituut), Els Kloek (historica), Luc Devoldere (classicus, filosoof, auteur; hoofdredacteur Ons Erfdeel), Marja Pruis (schrijver, journalist, boekenredacteur De Groene Amsterdammer).

De genomineerde boeken voor de Biografieprijs zijn zojuist door de jury bekendgemaakt. Het gaat om Branie. Het leven van Mina Kruseman (1839-1922) van Annet Mooij (Balans), De geest in dit huis is liefderijk. Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke (1884-1966) van Daniela Hooghiemstra (Arbeiderspers), De gefnuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk van Rick Honings en Peter van Zonneveld (Prometheus / Bert Bakker), Marten Toonder. Biografie van Wim Hazeu (Bezige Bij) en Revolte is leven. Biografie van Theun de Vries (1907-2005) van Jos Perry (Ambo | Anthos). Op 14 april maakt de jury de winnende biografie bekend.

Programma:

19.00 uur: Zaal open. Ontvangst

19.45 uur: Aanvang programma. Opening en welkom door Edward J.A. de Jager, voorzitter van de Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs

Hazelhoff Lezing: ‘Oude Levens Nieuwe Kwesties. De biografie is geen Selfie’ door Prof. dr. Hans Renders.

Erik Hazelhoff Jong Talentprijs:
- Introductie dr. Jo Tollebeek (Universiteit Leuven), juryvoorzitter van de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs 2014
- Voorlezen de juryrapporten door Jo Tollebeek
- Bekendmaking winnaar door ZH Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, van Vollenhoven

Biografieprijs:
- Introductie Prof. dr. Paul Schnabel, juryvoorzitter van de Biografieprijs 2014
- Voorlezen de juryrapporten door Paul Schnabel
- Bekendmaking winnaar door ZH Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, van Vollenhoven
Aansluitend Borrel

22.00 uur: Einde

Meer informatie over de Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs vindt u op www.erikhazelhoffprijs.nl

Uitreiking 2012

Laatst gewijzigd:29 juni 2016 16:14