Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekBiografie Instituut

Waarom een Biografie Instituut in Groningen?

De Letterenfaculteit van de RUG kent een lange traditie en heeft een naam hoog te houden voor wat betreft vernieuwingszin in de historische wetenschappen. Het plan om een Biografie Instituut aan de RUG te verbinden past in de aloude Groningse opvatting dat de bestudering van cultuur onlosmakelijk deel uitmaakt van het historische onderzoek als geheel. De biografie beantwoordt aan dit uitgangspunt en is daarom door de universiteit als volwaardig academisch genre geaccepteerd. Vanaf 2004 zijn onder auspiciën van het Biografie Instituut ettelijke biografieën met succes als proefschrift verdedigd.

Het Biografie Instituut is verbonden aan de Faculteit der Letteren van de RUG. De vestiging van het instituut in 2004 werd financieel mede mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media. Op 1 maart 2007 werd wegens Stichting Democratie en Media de leerstoel Geschiedenis en Theorie van de Biografie opgericht, waarbij Hans Renders werd benoemd tot bijzonder hoogleraar. Op 1 maart 2012 werd dit bijzonder hoogleraarschap omgezet in een gewoon hoogleraarschap en wordt onderwijs gegeven door de leerstoelgroep Geschiedenis en Theorie van de Biografie.

Laatst gewijzigd:27 februari 2019 14:26
printView this page in: English