Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenBiografie Instituut

Onderwijs

Master 2017-2018

Biografie & Geschiedenis

Subthema's: 'Selfrepresentation in Artist's Biography' en 'Untimely individuals. Societal Changes detected in the Transitional Biographies of Public-Cultural Avantgardists and Iconoclasts'.

Master 2016-2017

Biografische benadering van geschiedenis
Subthema: Presidentiële biografieën

Master 2015-2016

Biografische benadering van geschiedenis
Subthema: Vrouwen in de Avant-Garde

Master 2014-2015

Biografische benadering van geschiedenis

Laatst gewijzigd:18 september 2017 09:16
printOok beschikbaar in het: English