Skip to ContentSkip to Navigation
Research Biografie Instituut

De (Post)Koloniale Biografie

Omslag brochure
Omslag brochure

De (Post)Koloniale Biografie

Op 29 en 30 maart 2007 organiseerde het Biografie Instituut in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde en het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden, een tweedaags congres over de (post)koloniale biografie. Tijdens dit congres stonden biografieën-in-wording van vooraanstaande personen uit de Nederlandse (post)koloniale geschiedenis centraal. De aandacht voor het persoonlijke van een mensenleven biedt een aantrekkelijk perspectief voor de reconstructie van de bijzondere invloed en impact die individuen op de geschiedenis hebben gehad.

Vertegenwoordigers van een aantal sociaal-maatschappelijke groepen werden tijdens dit congres in het licht gezet. Zo werd aandacht geschonken aan ‘ideaaltypen’ als de strijder, de verheffer, de literator, de adviseur, de politicus, de denker, de held, de ontdekkingsreiziger, de activist, de militair, de homo universalis, de dichter en de internationalist. Cruciaal is de vraag of deze individuen representatief kunnen worden geacht voor hun geestverwanten, hun generatie en de socio-economische groep waaruit zij voortkomen. De voordrachten werden in een breder kader geplaatst door ze te verbinden met de nationale heldencultuur van Indonesië en de state of the art van de biografische traditie in Indonesië, Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba.

Verslag

Lees een uitgebreid verslag van het congres.

Bundel

Van dit congres zal een bundel verschijnen. U kunt een exemplaar reserveren, door te mailen naar info biografieinstituut.nl.

vraag de brochure gratis aan door te mailen naar info biografieinstituut.nl.

Volle zaal in Huis de Beurs
Volle zaal in Huis de Beurs
Laatst gewijzigd:04 mei 2018 12:04