Skip to ContentSkip to Navigation
Research Biografie Instituut

Biografendag

Momenteel bestaat er in Nederland een brede belangstelling voor biografisch onderzoek binnen de geschiedschrijving. Deze methode biedt kansen voor de kerkgeschiedenis om de kennis op dit gebied te vergroten en de belangstelling ervoor in bredere kring op te wekken. Vanwege de context van deze biografische onderzoeken, als wel vanwege methodologische vragen die ermee samenhangen, heeft de Faculteit Katholieke Theologie Utrecht een ‘biografendag’ georganiseerd voor historici die zich bezighouden met dit onderzoek. Specifieke methodologische vragen waarmee zij worden geconfronteerd zijn bijv. de toegankelijkheid van archieven, inzicht in de structuur van de kerk als instituut en de interpretatie van religieuze taal. Hoe deze specifieke context van invloed is of kan zijn op meer algemene aspecten van het betreffende biografische onderzoek is een van de thema’s van de biografendag.

 

Programma:

13.30-13.45  opening door dr. Theo Salemink, voorzitter van de Begeleidingscommissies van de projecten over kardinaal Van Rossum en kardinaal Willebrands

13.45-14.30  prof. dr. Hans Renders, hoogleraar Geschiedenis en Theorie van de Biografie en directeur van het Biografie Instituut in Groningen, algemene inleiding over het thema biografie en historisch onderzoek: mogelijkheden en valkuilen.

14.30-14.50  coreferaat door Karim Schelkens, over zijn biografie over kardinaal Willebrands

14.50-15.10  coreferaat door Vefie Poels, over haar biografie over kardinaal Van Rossum

15.10-15.30  pauze

15.30-16.45  discussie onder leiding van Theo Salemink

Afsluiting met een drankje

 

De biografendag zal plaatsvinden op donderdag 25 oktober 2012 in Utrecht.
Plaats: de Uithof, Van Unnikgebouw, Heidelberglaan 2, kamer U5.01, Utrecht
Tijd: 13.30 - 17.15 uur

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan g.m.j.poels@uvt.nl.

Laatst gewijzigd:19 oktober 2012 00:17