Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekResearch Institute BCN-BRAINResearch programmes
University Medical Center Groningen

Autisme Spectrum Stoornissen

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) is een ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door afwijkingen in sociale communicatie en interactie, en repetitief/stereotype gedrag. Symptomen kunnen onder andere bestaan uit trage ontwikkeling van spraak, geen of weinig oogcontact, gebrek aan empathie, en gevoeligheid voor geluid of licht. Het beeld verschilt van persoon tot persoon, maar betreft altijd problemen in sociale communicatie en interpersoonlijke relaties. Deze symptomen veroorzaken problemen in het dagelijks leven.

Accare neemt deel aan verschillende projecten betreffende de diagnose en behandeling van ASS. Op dit moment worden twee behandelstudies uitgevoerd.

  • De ESTIA studie onderzoekt de effectiviteit van sociale vaardigheidstraining met en zonder deelname van de ouders en leerkracht. Speciale aandacht gaat uit naar het toepassen van de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven.
  • De SPARTA studie onderzoekt gedragstraining voor ouders van kinderen met ASS en gedragsproblemen. Het doel van de studie is de effectiviteit van de oudertraining te onderzoeken, wanneer deze geheel face-to-face of deels online wordt aangeboden.
  • Accare neemt ook deel aan een studie naar de effectiviteit van melatonine bij kinderen met ASS en slaapproblemen. Daarnaast onderzoekt Accare de waarde van diagnostische instrumenten voor ASS in verschillende populaties.

Twee projecten zijn gericht op sociale communicatie in kinderen met ASS. Beide projecten worden uitgevoerd in samenwerking met de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek betreft de vaardigheid van kinderen met ASS tussen 6 en 12 jaar om in communicatie het perspectief van de ander in overweging te nemen. Zien kinderen met ASS als spreker het perspectief van de luisteraar, en andersom? Beide studies onderzoeken ook welke cognitieve mechanismen belangrijk zijn voor taalbegrip en taalproductie.

Voor informatie, samenwerking of stages, kunt u contact opnemen met Dr. Annelies de Bildt, psycholoog / onderzoeker.

Laatst gewijzigd:23 januari 2015 13:56
printView this page in: English