Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenArctic CentreCollaborationDutch collaboration

Dutch Arctic Circle

Het Arctisch Centrum neemt deel aan de DAC

De Dutch Arctic Circle (DAC) bestaat uit Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, natuurorganisaties en overheid. Zij bundelt kennis, kunde en ervaring. Dit doet zij door informatie uit te wisselen, elkaar beter te leren kennen en waar nodig activiteiten en plannen op elkaar af te stemmen.

Contactpersoon van het Arctisch Centrum is Annette Scheepstra.

DAC
DAC
Laatst gewijzigd:20 september 2017 09:36