Skip to ContentSkip to Navigation
Research Arctic Centre Collaboration Dutch collaboration

Dutch Arctic Circle

Het Arctisch Centrum neemt deel aan de DAC

De Dutch Arctic Circle (DAC) bestaat uit Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, natuurorganisaties en overheid. Zij bundelt kennis, kunde en ervaring. Dit doet zij door informatie uit te wisselen, elkaar beter te leren kennen en waar nodig activiteiten en plannen op elkaar af te stemmen.

Contactpersoon van het Arctisch Centrum is Annette Scheepstra.

Laatst gewijzigd:26 februari 2019 11:23