Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenArctic CentreAbout the Arctic CentreEventsJan Mayen Expeditie

Onderzoek op Jan Mayen

Geslaagde expeditie met de Koninklijke Nederlandse Marine in augustus 2014

De Koninklijke Marine heeft onderzoekers van het Arctisch Centrum en het Willem Barentsz Poolinstituut uitgenodigd om deze zomer mee te gaan op expeditie naar het eiland Jan Mayen. De expeditie naar Jan Mayen behelst een reguliere oefening voor mariniers en bemanning van het schip. Een multidisciplinair onderzoeksteam kreeg een unieke kans om naar dit geïsoleerde eiland te gaan. Het onderzoek richtte zich met name op de Archeologie en Biologie. De eerste onderzoeksbevindingen zijn veelbelovend.

onderzoekers komen aan op Jan Mayen
onderzoekers komen aan op Jan Mayen

Vanuit het Arctisch Centrum namen Louwrens Hacquebord, Peter Jordan, Maarten Loonen, Frits Steenhuisen en Frigga Kruse deel aan deze expeditie.

De expeditie vond plaats van 13-25 augustus 2014 op een van de gloednieuwe patrouilleschepen van de Koninklijke Marine, de Zr. Ms. Zeeland.

Het archeologen team heeft 3 dagen onderzoek gedaan in Kvalrossbukta. Hier was in de 17e eeuw een Nederlands walvisvaartstation. Het team onderzocht hoe de erosie de archeologische resten van het vangststation beïnvloedt. Daarnaast hebben ze een survey gedaan van Sørbukta via Guineabukta to Titeltbukta om de mogelijkheden van archeologisch onderzoek in dit gebied te onderzoeken.

Het biologen team heeft vele veranderingen op het gebied van vegetatie en vogel populaties waargenomen ten opzichte van het onderzoek uit de jaren tachtig. Er zijn vele monsters meegenomen die de komende periode geanalyseerd moeten worden om de oorzaken van deze veranderingen te kunnen verklaren.

Op diverse plaatsen op het eiland zijn kwikmeters geplaatst, o.a. op de vulkaanhelling en aan de rand van de krater.

Klik hier voor meer informatie over de voorbereidingen op de expeditie en hier voor het weblog van de Marine.

Beluister ook het interview met Louwrens Hacquebord tijdens het radio programma Vroege Vogels op 10 augustus.

Laatst gewijzigd:26 augustus 2014 16:58