Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidRechten studerenOpleidingenJuridische minoren

Minor Recht

ECTS: 30

Code: MIRGRECHT

Inhoud

Korte doelstellingen gerealiseerde eindtermen na afronding minor


Deze minor geeft de student een brede juridische oriëntatie op de hoofdgebieden van het recht. Na een algemene inleiding in het recht zullen diverse kerngebieden van het recht: het burgerlijk recht, het bestuursrecht en het strafrecht in een verdiepend vak aan bod komen. De minor wordt afgesloten met één of meer specialistische vakken op een van de hoofdgebieden van het recht. Deze minor is interessant voor studenten die later in hun beroep met aspecten van het recht te maken krijgen. Daarnaast komt een ieder, gewenst of ongewenst, in zijn persoonlijke leven in aanraking met het recht. Ook voor hen die vanuit een brede algemene maatschappelijke belangstelling kennis willen maken met het juridisch paradigma is deze minor aan te raden.

Inhoud/samenhang


In het inleidende deel van de minor krijgen de studenten een algemene introductie in het recht en de juridische basisbegrippen. In de minor staan de vakken Privaatrecht, Strafrecht en Bestuursrecht voor niet-juristen centraal; daarin maken de studenten kennis met de algemene leerstukken op deze drie kerngebieden van het recht.

Vervolgens kunnen studenten in de verdiepingsfase van de minor een keuze maken voor meer specialistische vakken, zoals Inleiding psychiatrie voor juristen, Informaticarecht voor niet-juristen of Recht Religie en Samenleving. Bij deze keuze kan aansluiting bij de eigen bacheloropleiding een rol spelen. Daarnaast kunnen studenten kiezen voor meer verbreding door een vak te kiezen dat een ander rechtssysteem belicht (bijvoorbeeld het Duitse of het Franse recht) of dat het recht in een historisch perspectief plaats.

15 EC minor Recht

Het is ook mogelijk om de minor Recht in een omvang van 15 EC te volgen. In dit geval dient u de volgende drie vakken uit blok 1 te behalen:

  • Bestuursrecht voor niet-juristen (5 EC)
  • Inl. Recht voor niet-juristen (5 EC)
  • Inleiding Strafrecht voor niet-juristen (5 EC)

Het is niet mogelijk om een aparte 15 EC minor in blok 2 te volgen. De vakken die in blok 2 worden aangeboden zijn uitsluitend voor de studenten die hun minorruimte in een omvang van 30 EC willen invullen met vakken van de minor Recht.

Ingangseisen

  • minor algemeen: geen
  • de minor staat niet open voor uitwisselingsstudenten en rechtenstudenten


Minorcoördinator: mr. A.J.Wierenga
e-mail: A.J.Wierenga@rug.nl
telefoon: 050-3635666

Voor toegang tot (actuele) roosters, inschrijfregels en -instructies, jaarindeling van Rechten en meer op de Kennisbank Rechten.

Deze informatie is onder voorbehoud. Raadpleeg altijd Ocasys begin augustus voor definitieve en volledige informatie.

Studieschema

sem

type

vaknaam

EC

Semester I

I a

verplicht

Inl. Recht voor niet-juristen

5

I a

verplicht

Bestuursrecht voor niet-juristen

5

I a

verplicht

Inleiding Strafrecht voor niet-juristen

5

I a

keuze

Inleiding Psychiatrie voor Juristen

5

I b

verplicht

Privaatrecht voor niet-juristen

5

I b

keuze

Recht, Religie en Samenleving

5

I b keuze Informaticarecht voor niet-juristen 10

Semester II

II a

keuze

Gesch. van de Europese Rechtswetenschap

5

II b

keuze

Droit Francais et language juridique

5

II b

keuze

Duits Recht en Duitse Rechtstaal

5

Opm.

  • Minoreisen: verplicht 20 ec; keuze 10 ec
  • De minoren van de Faculteit Rechtsgeleerdheid staan niet open voor uitwisselingsstudenten
  • Voor toegang tot (actuele) roosters, inschrijfregels en -instructies, jaarindeling van Rechten en meer, zie de Kennisbank Rechten


Laatst gewijzigd:28 februari 2018 12:31
printOok beschikbaar in het: English