Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidOrganisatieVakgroepenStrafrecht

Algemene informatie

Een belangrijke taak van de sectie Strafrecht is het verzorgen van onderwijs. De eerste kennismaking met het strafrecht is voor velen het eerstejaars vak Strafrecht I. In het verdere verloop van de studie komen de in het strafrecht geïnteresseerde studenten in aanraking met andere vakken, zoals Strafrecht II, Strafrecht III, Strafprocesrecht Rechtsmiddelen, Internationaal en Europees Strafrecht en Sanctierecht. De sectie zet zich in voor het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Daarbij wordt zowel naar de inhoud als de vorm gekeken. Wat betreft de vorm wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke ruimte voor de student om actief te studeren. Voorbeelden hiervan zijn het computerondersteund onderwijs en de studentenrechtbank in de propedeuse en de bachelorfase, en de aan het einde van de studie aangeboden seminaars zoals het Seminaar Concluderen en casseren en het Seminaar Strafrechtelijk procederen.

De sectie Strafrecht verzorgt niet alleen onderwijs, maar zij verricht ook onderzoek. Belangrijke pijlers van dit onderzoek zijn de internationalisering, het Nederlandse strafrecht in Europees perspectief, de rechtsvergelijkende methode en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op het strafrecht. De sectie verricht ook onderzoek in opdracht van derden. Gerealiseerde voorbeelden betreffen onder meer het Gronings-Tilburgse project “Strafvordering 2001” en de juridische evaluatie van de Wet op de Economische Delicten (beide in opdracht van het Ministerie van Justitie).

vakgroep Strafrecht en Criminologie_mei 2013
vakgroep Strafrecht en Criminologie_mei 2013
Laatst gewijzigd:08 april 2016 09:44