Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidOrganisatieVakgroepenRecht en ICT

Contactinformatie

De sectie Recht en ICT is verantwoordelijk voor de juridische bacheloropleiding Recht en ICT, de specialisatie IT-recht van de Bachelor Rechtsgeleerdheid, en de juridische masteropleiding op het gebied van het IT-recht.

Daarnaast verricht de sectie (multidisciplinair) wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het IT-recht en Internet Governance.

Contact en adressen

Bezoekadres Postadres

Oude Kijk in 't Jatstraat 9
9712 EA Groningen

Postbus 716
9700 AS Groningen

Contact

A.M. Klingenberg

050 36 36893 (telefoon)

Laatst gewijzigd:19 oktober 2017 10:55