Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidOrganisatieVakgroepenRechtseconomie

Algemene informatie

De sectie Rechtseconomie maakt deel uit van de vakgroep Belastingrecht en Rechtseconomie binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het onderwijs van de sectie bestrijkt ruim tien vakken, die voornamelijk in de Bachelorfase van de diverse juridische opleidingen zijn gesitueerd. In deze vakken tezamen wordt op het brede terrein van de algemene economie, de rechtseconomie en de bedrijfseconomie gedoceerd.

In het onderzoek van de sectie staat een rechtseconomische invalshoek centraal. Dit wil zeggen dat op basis van economische grondslagen onderdelen van het recht worden geanalyseerd. Hierin heeft de sectie zich van oudsher op het terrein van instrumenten voor milieubeleid bewezen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de regulering en werking van markten, zoals vermogensmarkten en energiemarkten. Ook het eigendomsrecht en contractrecht wordt vanuit rechtseconomische optiek bestudeerd. Inzichten uit de evolutionaire en institutionele economie, bijvoorbeeld omtrent incomplete informatie, krijgen daarbij steeds meer onze aandacht.

Deze site stelt u in staat om op snelle en overzichtelijke wijze kennis te nemen van onze werkzaamheden en onze medewerkers makkelijker te benaderen.  

Laatst gewijzigd:17 december 2015 14:34