Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidOrganisatieVakgroepenPrivaatrecht

Algemene informatie

In haar onderwijs en onderzoek richt de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht (PRNO) zich onder meer op het verbintenissenrecht, goederenrecht, burgerlijk procesrecht en notarieel recht. Aan de vakgroep zijn, naast gewone leerstoelen op deze rechtsgebieden, ook de bijzondere leerstoelen agrarisch recht, gezondheidsrecht, personen-, familie- en jeugdrecht, en religie & recht verbonden.

De vakgroep verzorgt onderwijs in alle fasen van de bachelor Rechtsgeleerdheid en de bachelor Notarieel Recht. De vakgroep is verantwoordelijk voor de master Nederlands Recht - specialisatie Privaatrecht, de master Notarieel Recht en de LLM International & Comparative Private Law. Zij levert ook een bijdrage aan andere opleidingen binnen de faculteit.

Het onderzoek van de vakgroep is gericht op de ontwikkeling van consistent en bruikbaar recht. De achtergrond hiervan is de overtuiging dat juridisch onderzoek uiteindelijk dient te (kunnen) resulteren in relevante conclusies voor degenen die het recht (gaan) toepassen of maken. Deze conclusies kunnen betrekking hebben op de verklaring van het recht en de wenselijke richting waarin dit zich dient te ontwikkelen of meer concreet op de signalering, analyse en beoordeling van rechtsvragen. Het onderzoek is deels internationaal en deels nationaal gericht. Meer informatie over het onderzoek van de vakgroep vindt u bij het onderzoeksprogramma.

Laatst gewijzigd:04 september 2017 15:46