Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidOrganisatieVakgroepenInternationaal Privaatrecht

Algemene informatie

Internationaal Privaatrecht (IPR) kan worden omschreven als nationaal recht dat er op gericht is om problemen die voortvloeien uit samenloop van nationale rechtstelsels bij internationale privaatrechtelijke rechtsverhoudingen te normeren.
Het omvat regels inzake de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter (internationaal jurisdictierecht), inzake de vraag naar het toepasselijke recht (conflicten- of verwijzingsrecht) en regels inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen (internationaal executierecht). Door de toeneming van het internationale rechtsverkeer, wordt de Nederlandse jurist (rechter, notaris, advocaat etc.) steeds vaker geconfronteerd met vragen van internationaal privaatrecht.
Laatst gewijzigd:31 maart 2015 11:34