Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidOrganisatieVakgroepenBelastingrecht

Algemene informatie

De sectie Belastingrecht van de vakgroep Belastingrecht en Rechtseconomie werkt zowel binnen de juridische faculteit als binnen de economische faculteit.

Binnen de juridische faculteit verzorgt zij het grootste deel van het onderwijs van de fiscaal-juridische studierichting, binnen de economische faculteit van de fiscaal-economische studierichting. Daarnaast verzorgt zij nog enige inleidende en algemene belastingvakken voor andere studierichtingen. Belastingen staan in het centrum van de belangstelling door de hoogte en de veelheid van de heffingen, en door de snelle aanpassingen van de wetgeving aan maatschappelijke ontwikkelingen. Dit komt tot uitdrukking in veel rechtspraak en literatuur, die daardoor tot de - zeer boeiende, en tevens pittige - studiestof behoort. Een extra dimensie wordt gegeven door studies over een nieuw belastingstelsel waar zeer veel tijd en energie aan zal (moeten) worden besteed.

Laatst gewijzigd:31 maart 2015 09:10