Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidOrganisatie

Faculteitsraad

banner rechtsgeleerdheid

Samenstelling faculteitsraad

De Faculteitsraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de faculteit. Ze bestaat uit een personeelsgeleding (9 personeelsleden) en de studentengeleding (9 personen), bestaande uit studenten van Ten Behoeve van Rechtenstudenten (TBR) en Progressief Rechten (PR). De huidige samenstelling:

Personeelsgeleding:

Studentengeleding:

Ten Behoeve van Rechtenstudenten (TBR) Progressief Rechten (PR)
Job Homan Hyfa Sunil Azeez
Bas Peper Frank Barneveld
Floortje van de Reep Sanne van Rees
Asmo Esser Hilde Marije de Jong
Thijmen Hatt

Vergaderdata faculteitsraad 2018-2019

Datum Tijd Locatie
28 september 2018 14.00-17.00 Marie Lokezaal
2 november 2018 14.00-17.00 H 14.0014
7 december 2018 14.00-17.00 H 14.0026
31 januari 2019 14.00-17.00 T 01
22 maart 2019 14.00-17.00 H 14.0014
26 april 2019 14.00-17.00 T 01
24 mei 2019 14.00-17.00 T 01
27 juni 2019 14.00-17.00 T 01

Laatst gewijzigd:07 augustus 2018 14:06
printView this page in: English