Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidOrganisatie

Faculteitsraad

banner rechtsgeleerdheid

Samenstelling faculteitsraad

De Faculteitsraad is het hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de faculteit. Ze bestaat uit een personeelsgeleding (9 personeelsleden) en de studentengeleding (9 personen), bestaande uit studenten van Ten Behoeve van Rechtenstudenten (TBR) en Progressief Rechten (PR). De huidige samenstelling:

Personeelsgeleding:

Studentengeleding:

Ten Behoeve van Rechtenstudenten (TBR) Progressief Rechten (PR)
Quintijn Odding Enisa Doko
Leon Benjamins David Altunian
Marijn Kok Merel van Dokkumburg
Natalie Weissenberger Benjamin van Klompenburg
Job Homan

Vergaderdata faculteitsraad 2017-2018

Datum Tijd Locatie
29 september 2017 14.00-17.00 H 14.014
20 oktober 2017 14.00-17.00 T 01
01 december 2017 13.00-16.00 H 14.026
02 februari 2018 14.00-17.00 T 01
23 maart 2018 14.00-17.00 T 01
20 april 2018 14.00-17.00 T 01
25 mei 2018 14.00-17.00 T 01
29 juni 2018 14.00-17.00 T 01

Laatst gewijzigd:21 december 2017 15:07
printOok beschikbaar in het: English