Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidOrganisatie

Directeur onderwijs

Mr. dr. Jaap Dijkstra
j.j.dijkstra@rug.nl 050 363 5784

Oude Kijk in 't Jatstraat 26

Postbus 716, 9700 AS Groningen

bouwdeel 11

kamer 317

De directeur opleidingen draagt zorg voor:

  • de verdere ontwikkeling (innovatie) en uitvoering van het onderwijs programma van de faculteit, inclusief het postacademisch onderwijs
  • een effectieve en efficiënte onderwijsorganisatie in combinatie met de kwaliteitsbewaking van de diverse opleidingen
  • onderlinge afstemming van de onderdelen van het onderwijsprogramma
  • de waarborging van voldoende personele inzet (in kwalitatieve en kwantitatieve zin)
  • een optimale programmering van het onderwijs

De taken en verantwoordelijkheden van de directeur opleidingen zijn bepaald in de art. 11 t/m 13 van het faculteitsreglement.

De directeur opleidingen is verantwoording schuldig aan het faculteitsbestuur en onderhoudt een directe functionele relatie met de portefeuillehouder onderwijs van dit bestuur.

Laatst gewijzigd:21 december 2017 14:57
printOok beschikbaar in het: English