Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidOrganisatieDiensten & VoorzieningenDienst Onderwijs en Studiebegeleiding

Dienst Onderwijs en Studiebegeleiding

harmoniegebouw

De dienst is binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid onder meer verantwoordelijk voor:

  • voorlichting en advies aan (aspirant)studenten, organisatie van de startgroepen, verzoeken aan de examencommissie (studieadviseurs)
  • de tentamen- en examenadministratie, en de organisatie van de tentamens (tentamenadministratie)
  • post-academisch onderwijs en open colleges (Juridisch Contractonderwijs)
  • internationalisering, Engelstalig bachelor programma en Engelstalige master programma's, exchange studenten (International Office)
  • roosters, organisatie onderwijs en de studiegids (onderwijscoördinatie)
  • de organisatie van de digitale leeromgeving Nestor (Nestorcoördinatie)
  • onderwijsevaluaties en beleidsondersteuning (onderwijsbeleid)
  • de organisatie van de propedeuse in Leeuwarden
  • de informatiebalie, voor alle vragen over het onderwijs

Voor alle vragen over het onderwijs kunt u terecht bij de infobalie van de Dienst Onderwijs en Studiebegeleiding. De onderwijsmededelingen van DOS worden gepubliceerd op de startpagina van Nestor.

Routebeschrijving

Laatst gewijzigd:23 februari 2017 16:53