Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre for Empirical Legal Research News

Rapport: empirische onderzoeksmethoden in het juridisch onderwijs

14 september 2020

Het Groningen Centre for Empirical Legal Research (GELR) maakt onderdeel uit van het landelijk Platform ELS. Onlangs hebben Leidse en Utrechtse onderzoekers het rapport Onderweg naar morgen – een inventarisatie van empirische onderzoeksmethoden in juridisch onderwijs gepubliceerd. In het rapport wordt per faculteit een nauwkeurig beeld geschetst van de vakken met aandacht voor empirische methoden én de huidige expertise op het gebied van Empirical Legal Studies (ELS). Dit rapport is gebaseerd op een uitgebreide rondgang langs de diverse opleidingen Rechtsgeleerdheid in Nederland (waaronder de Rechtenopleiding in Groningen) en is tot stand gekomen onder auspiciën van het landelijk Platform ELS.

Het Platform ELS committeert zich de komende jaren aan een verdere intensivering van samenwerking op het vlak van onderwijsdiensten die gerelateerd zijn aan ELS. Het streven is om gericht onderwijs te ontwikkelen dat bijdraagt aan het opleiden van een nieuwe generatie 'empirisch-juristen' die zowel in staat is empirisch onderzoek te doen als dat te vertalen naar de implicaties voor rechtsnormen.

Het rapport is open access beschikbaar.
Laatst gewijzigd:15 september 2020 12:53

Meer nieuws