Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre for Empirical Legal Research News

Heinrich Winter: Goed gemanaged, slecht voor rechtsstaat

13 juli 2020

De crisis is goed gemanaged. Maar de rechtstaat dreigt het onderspit te delven. Dat stelt Heinricht Winter, hoogleraar Bestuurskunde aan de juridische faculteit van de RUG, tevens directeur van Pro Facto, onderzoeks- en adviesbureau in Groningen. Winter gaat in dit college op Binnenlands Bestuur in op enkele cruciale juridische aspecten van de aanpak van de Corona-crisis.


In korte minicolleges van ongeveer 8 minuten bespreken hoogleraren bestuurskunde uit Nederland en Vlaanderen wat de corona-crisis betekent voor de bestuurswetenschap en omgekeerd wat de bestuurswetenschap betekent voor het begrip van de crisis en voor handelingsgevolgen.


Buiten spel

Het feit dat de rechtstaat het kind van de rekening dreigt te worden heeft volgens hem op de eerste plaat te maken met de noodverordeningen die sinds het uitbreken van Corona van kracht zijn - en nog even van kracht blijven - en de gevolgen daarvan. Een van de gevolgen is de gebrekkige democratische controle op de noodwetgeving. De volksvertegenwoordiging is op meerdere manieren buiten spel geplaatst. Verder zijn er grote regionale verschillen, onder meer in termen van hoe en hoe strikt gehandhaafd wordt, en zijn er moeilijk uit te leggen verschillen tussen sectoren. Wel volle vliegtuigen, maar lege restaurants, wel volle terrassen, maar leeg hoger onderwijs.

Grondwet

Daarnaast zijn ontstaan er conflicten met grondwettelijke beginselen, zoals bewegingsvrijheid, en zijn vooral de stringente maatregelen in de verpleeg- en verzorgingssector kwestieus. Ook zijn er onduidelijkheden rond digitale beraadslagingen en besluitvorming, bijvoorbeeld in gemeenteraden.

Techno-solutionisme

En dan is er nog het ‘techno-solutionisme’ van ‘tracing-apps’, waarmee te hoge verwachtingen zijn gecreëerd, waardoor opnieuw enkele beginselen, zoals privacy, onder druk staan, en waardoor surveillance en controle aangejaagd worden. Al met al reden genoeg om Corona-gevolgen voor de rechtstaat de komende tijd goed in de gaten te houden – ook in de bestuurskunde, stelt Winter.

Bekijk het college van Heinrich Winter op Binnenlands Bestuur.

Laatst gewijzigd:15 september 2020 12:53

Meer nieuws