Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre of Energy Law and Sustainability Energierecht op locatie

Wat is Energierecht op Locatie?

Energierecht op Locatie (EoL) is een uitgebreide post-academische cursus van het Groningen Centre of Energy Law en Juridische Contractonderwijs Groningen van de Rijksuniversiteit Groningen die zich richt op het Nederlandse energierecht vanuit een Europees perspectief. De cursus vindt plaats in zes verschillende modules van een of twee dagen. Elke module behandelt een specifiek onderdeel van de energieketen vanuit zowel de juridische praktijk als het academische perspectief.

De cursus is toegankelijk voor juristen, maar ook voor diegene die zich gedurende een langere periode hebben bezig gehouden met de sectorregulering en baat hebben bij diepere kennis over de juridische aspecten van zijn dagelijkse werkzaamheden.

Wat onderscheidt EoL?

Energierecht op Locatie is uniek omdat het niet alleen juridische kennis wil bieden maar de cursisten ook kennis wil laten maken met de praktische aspecten van de stof die wordt behandeld. Daarom wordt het onderwijs op locatie gegeven. Alle modules zijn gericht op een specifiek onderwerp en vinden plaats op een voor dat specifieke onderwerp relevante locatie. Waar mogelijk en relevant maakt een excursie deel uit van het programma. Op alle locaties zullen zowel de kennis van wet- en regelgeving alsmede de kennis uit de praktijk samenkomen. Energierecht op Locatie heeft het streven om een hoogkwalitatieve cursus aan te bieden zonder winstoogmerk, voor de professional die behoefte heeft aan de behandeling van zijn specialisme als een samenhangend geheel. Waar andere cursussen zich richten op bepaalde elementen (civiel, bestuursrechtelijke, Europeesrechtelijk) en deze koppelen aan de verschillende aspecten van de energiesector, daar wil Energierecht op Locatie het energierecht benaderen als een eigen, volwaardig juridisch deelgebied.

Opzet

Energierecht op Locatie is een modulair onderwijsprogramma dat maatwerk mogelijk maakt. Iedere cursist kan het programma samenstellen dat het beste bij zijn of haar wensen en interesses past. De cursist kan, ten eerste, kiezen voor de opleiding als geheel in de vorm van een leergang. De leergang Energierecht op Locatie bestaat uit het volgen van alle modules, vijf huiswerkopdrachten en het schrijven van een afsluitende paper. Na afsluiting met een voldoende ontvangt de cursist een certificaat, voor meer informatie omtrent de vereisten, zie 'Certificaat' hieronder. In de leergang verdiept de cursist zich extra in vele aspecten van het energierecht. Daarnaast kan de cursist kiezen voor het volgen van alle of één of meer losse modules. In dat geval ontvangt de cursist aan het eind van elke module een verklaring van deelname. Bij beide vormen van onderwijs kunnen NOvA punten worden verdiend.

Voorafgaand aan elke module wordt het studiemateriaal aan de cursist verschaft en iedere module bevat een case study. Hierdoor wordt de cursist in gelegenheid gesteld om gedurende de gehele opleiding actief bezig te zijn met het energierecht.

Disclaimer: Alle wijzigingen voorbehouden. Programma en docenten kunnen aan verandering onderhevig zijn, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend door de deelnemers van het programma.

U kunt zich via dit formulier aanmelden voor de cursus.  U kunt ook contact opnemen met:

Universiteit Groningen/Faculteit Rechtsgeleerdheid/Groningen Centre of Energy Law
Postbus 716
9700 AS Groningen
The Netherlands

T:
@:
W3:

+31 50 363 2985 (muv maandag en vrijdag)
gcel rug.nl
www.gcel.nl

Universiteit Groningen/Faculteit Rechtsgeleerdheid/Postacademisch onderwijs Groningen

@:
W3:

pao rug.nl
www.rug.nl/rechten/pao

Aanmelden voor een module graag uiterlijk twee weken voor aanvang. Mocht deze termijn gepasseerd zijn, neemt u dan contact op via bovenstaande adressen voor informatie over de mogelijkheden voor eventuele deelname.

Punten

Energierecht op Locatie is geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten, gebaseerd op het aantal uren onderwijs zijn per blok het volgende aantal punten te verkrijgen.

 1. Inleiding Energierecht (6 NOvA punten)
 2. Elektriciteit en Klimaat(12 NOvA punten)
 3. Regulering Netwerken (12 NOvA punten)
 4. Toezicht en Mededinging(12 NOvA punten)
 5. Regulering van de Gasketen (12 NOvA punten)
 6. Energiehandel (6 NOvA punten)

De gehele cursus geeft recht op 60 NOvA punten. Dit staat gelijk aan 60 uur onderwijs. Deze punten worden toebedeeld aan de hand van de verklaring van deelname welke de gevolgde modules aangeeft.  

Verklaring van Deelname

Een verklaring van deelname wordt na afloop van elke gevolgde module afgegeven aan cursisten die losse modules volgen. Op de verklaring staat vermeld wanneer en welke bijeenkomst de deelnemer heeft bijgewoond. Indien gewenst, staat op deze verklaring ook het behaalde aantal NOvA punten vermeld.

Certificaat

Cursisten die de opleiding als leergang volgen, kunnen de opleiding afsluiten met een certificaat. Voor het behalen van dit certificaat dient de cursist naast het volgen van alle modules ook vijf aanvullende huiswerkopdrachten te maken en een afsluitende paper te schrijven. Deze paper wordt in elk geval met een voldoende beoordeeld wanneer het aan de kwaliteitseisen van het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (NTE) voldoet. Zie voor de exacte eisen waar aan voldaan moet worden het examenreglement "Regeling Energierecht op Locatie".

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal zal minimaal een week voor aanvang van de module aan de deelnemer worden toegezonden, waar mogelijk zal dit digitaal gebeuren.

Kosten

De kosten per module variëren van 650 Euro voor één dag tot 1300 Euro voor twee dagen. Wanneer een cursist zich inschrijft voor twee modules of meer, vindt een korting plaats van 10% op dit bedrag. De kosten voor gehele cursus bedragen 5250 Euro. Als er wordt gekozen voor de opleiding als leergang bedragen de totale kosten 5500 Euro.

Bij de kosten van de cursus zijn inbegrepen, lunch op locatie en eventuele koffie en thee. Overnachtingen en diners zijn niet bij de prijs inbegrepen.  

Coördinatieteam

Het coördinatieteam neemt de dagelijks leiding van de opleiding op zich.

 • Prof. mr. dr. M.M. (Martha) Roggenkamp Hoogleraar Energierecht en directeur GCEL (hoofddocent)
 • Mr. I. (Ina) Middelkamp  (coördinator Juridisch Contractonderwijs)
 • Mr. T.N. (Tatiana) Spijk-Belanova (centre administrator GCEL)
 • Per module wordt er een persoon toegevoegd aan het coördinatieteam als contactpersoon van de locatie

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht waakt over de kwaliteit van de opleiding en bestaat uit:

 • Prof. Dr. L.W. Gormley, Professor Europees Recht, Rijksuniversiteit Groningen
 • Mr. E.P. Nas, Hoofd Juridische Zaken, Ministerie van Economische Zaken
 • Mr. C.M. Wolters, senior-raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven (tot 1 januari 2015)
Laatst gewijzigd:07 februari 2020 10:43