Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Post-graduate education in law

Wet Openbaarheid van Bestuur

Deze cursus is verplaatst naar het najaar
Nova logo 3 punten

Iedere juridisch professional die actief is op het terrein van het bestuursrecht, heeft wel eens met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te maken. In de cursus Wet openbaarheid van bestuur (verdiepingscursus) wordt eerst ingegaan op de systematiek van de Wob. Vervolgens worden actuele jurisprudentie en ontwikkelingen besproken.

Aan de orde komen onder andere:

  • Kernbegrippen
  • Absolute en relatieve weigeringsgronden
  • Intern beraad
  • Milieu-informatie
  • Misbruik
  • Het voorstel van de Wijzigingswet Woo (Wet open overheid) (Kamerstukken 35112)

Na afloop van de cursus bent u weer bijgepraat over de actuele jurisprudentie zodat u in staat bent de Wob juist toe te passen. Deze cursus is zowel geschikt voor ambtenaren als rechtsbijstandverleners.

Over de docent

Mr. drs. R.S. (Rob) Wertheim, is advocaat te Zwolle, deeltijddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde, en plaatsvervangend voorzitter van de Bezwarencommissie van de provincie Zuid-Holland. Hij heeft een ruime ervaring met het bijstaan van overheden in Wob-zaken en ook zelf voor cliënten verschillende Wob-verzoeken gedaan.

Datum nader te bepalen
Ontvangst nader te bepalen
Tijd nader te bepalen
Plaats nader te bepalen
Cursusprijs

€ 375,- vrijgesteld van BTW inclusief digitaal cursusmateriaal

Studiepunten

3 NOvA-punten. KNB- en MfN-punten op aanvraag.

Doelgroep

Overheidsjuristen en andere juristen die te maken hebben met de Wob

Didactiek

Hoorcollege met gelegenheid tot het stellen van vragen.

Docenten

mr. drs. R.S. Wertheim

Type cursus Verdiepingscursus

Laatst gewijzigd:26 maart 2020 12:24