Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Post-graduate education in law

Opfris Insolventie

Deze cursus gaat gegarandeerd door!
4 studiepunten
NOvA 4 PO punten

Elk halfjaar vindt de cursus Opfris Insolventierecht plaats. In het bijzondere deel van deze editie staat het onderwerp 'de herijkte taak en de aansprakelijkheid van de curator' centraal.

De curator lijkt er steeds meer taken bij te krijgen. Wat wordt er allemaal van de curator en de beoogd curator verlangd? De uitspraak van de Hoge Raad van 9 november 2018 over de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator zorgt daarnaast voor enige onrust onder curatoren. Welke civielrechtelijke, strafrechtelijke en tuchtrechtelijke risico's  loopt de curator allemaal?

Datum donderdag 4 juni 2020
Ontvangst 15.30 uur
Tijd 16.00 - 20.30 uur
Plaats Van der Valk Groningen-Hoogkerk
Cursusprijs

€ 550,- vrijgesteld van BTW, inclusief digitaal cursusmateriaal en eenvoudige maaltijd

Studiepunten

4 NOvA-punten. KNB- en MfN-punten op aanvraag.

Doelgroep

Advocaten, curatoren die het examen Insolventierecht met goed gevolg hebben afgelegd en andere belangstellenden

Didactiek

Hoorcollege met gelegenheid tot het stellen van vragen.

Docenten
Type cursus Actualiteiten en verdieping

Laatst gewijzigd:24 februari 2020 11:43