Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Post-graduate education in law

Bestuur en toezicht van stichtingen en verenigingen

Deze cursus wordt verplaatst naar het najaar
nova logo 3 punten

Onlangs is het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen in de Tweede Kamer. Dat betekent dat er wijzigingen op komst zijn in de regels voor bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen. In deze cursus komen de belangrijkste wijzigingen aan bod. Daarnaast zullen algemene regels over governance bij allerlei soorten stichtingen en verenigingen, waaronder semipublieke instellingen, worden behandeld. Ook wordt ingegaan op regels die vaak in sectorale codes voorkomen.

Welke bestuursmodellen worden gehanteerd en waarom? Hoe is tegenstrijdig belang geregeld? Wat is de positie van het intern toezichthoudend orgaan? Wat is de taak van het bestuurlijke en toezichthoudende orgaan en welke risico's lopen bestuurders en toezichthouders ingeval van onbehoorlijke taakuitoefening? Wat kun je en wat moet je in statuten en reglementen regelen? Bij deze onderwerpen wordt actuele jurisprudentie behandeld.

Datum Deze cursus wordt verplaatst naar het najaar
Ontvangst nader te bepalen
Tijd nader te bepalen
Plaats nader te bepalen
Cursusprijs

€ 325,- vrijgesteld van BTW, inclusief digitaal cursusmateriaal

Studiepunten

3 NOvA-punten. KNB- en MfN-punten op aanvraag.

Doelgroep

Advocaten, notarissen en juristen die zich bezighouden met toezicht en bestuur bij stichtingen en verenigingen

Didactiek

Hoorcollege met gelegenheid tot het stellen van vragen.

Docenten

mr. dr. M.J. van Uchelen-Schipper

Type cursus Actualiteitencursus

Laatst gewijzigd:19 maart 2020 12:27