Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Onderwijs Post-graduate education in law

Beleidsregels

Deze cursus is verplaatst naar het najaar
Nova logo 3 punten

Beleidsregels, raadsnota’s, circulaires, richtlijnen, NEN-normen, zelfregulering, veldnormen, plannen, algoritmen, VNG-modellen, bestendige gedragslijnen: de overheid gebruikt bij het nemen van beslissingen niet alleen wetgeving, maar ook vele vormen van niet-wettelijke regels (‘beleid’). Wat voor juridisch te onderscheiden vormen van beleid zijn?

Wie mag zulk beleid vaststellen? Hoe moet worden geoordeeld wanneer verschillende soorten beleid ter zake van dezelfde bestuursbevoegdheid met elkaar in tegenspraak zijn? Bestaat er een hiërarchie tussen verschillende soorten beleid? Aan welke normen dient beleid te voldoen? Hoe is de rechtsbescherming tegen beleid geregeld? Hoe indringend beoordeelt de rechter beleid? Mag of moet de rechter ambtshalve aan beleid toetsen? Wat wordt bedoeld met de aan beleidsregels inherente afwijkingsbevoegdheid? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen wettelijke voorschriften en beleidsregels? Heeft een bestuursorgaan de verplichting om beleid vast te stellen? Deze en andere vragen worden beantwoord in de cursus Beleidsregels. De cursus is een aanrader voor iedereen die meer wil weten over de juridische betekenis van beleid voor de overheidsbesluitvorming en in procedures tegen de overheid.

Datum nader te bepalen
Ontvangst nader te bepalen
Tijd nader te bepalen
Plaats nader te bepalen
Cursusprijs

€ 325,- vrijgesteld van BTW, inclusief digitaal cursusmateriaal

Studiepunten

3 NOvA-punten. KNB- en MfN-punten op aanvraag.

Doelgroep

Overheidsjuristen en bestuursrechtadvocaten en -juristen

Didactiek

Hoorcollege met gelegenheid tot het stellen van vragen.

Docenten

prof.mr.dr. H.E. Bröring

Type cursus Verdiepingscursus

Laatst gewijzigd:26 maart 2020 12:27