Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of LawActueelIn the mediaArchive In the media

Carien de Jager: 'Financiële bijsluiters zijn maar beperkt effectief om consumenten te beschermen'

15 maart 2019
Mr. dr. Carien de Jager

Financiële bijsluiters bij complexe financiële producten zijn ongeschikt om consumenten te beschermen. De overheid verwacht er te veel van, zo concludeerde mr. dr. Carien de Jager in haar recente proefschrift. Voor consumentenbescherming zijn extra maatregelen nodig - van tekstvereenvoudiging tot aan het afschaffen van zeer risicovolle producten. 'Ik pleit niet voor het afschaffen van wettelijk verplichte informatiedocumenten. Maar heb niet te hoge verwachtingen van zulke documenten als het gaat om consumentenbescherming', aldus De Jager op Bank | Wereld Online.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:19 maart 2019 13:22

Meer nieuws

 • 17 april 2019

  Propedeusejaar Rechtsgeleerdheid Leeuwarden verhuist naar Campus Fryslân

  Met ingang van het studiejaar 2019/2020 vindt het eerste studiejaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Leeuwarden plaats in het nieuwe gebouw van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • 15 april 2019

  Ras en recht

  De Amerikaanse Janet Thompson Jackson omarmt het lustrumthema ‘all inclusive’ volledig. Jackson werkt dit jaar als gastdocent aan de rechtenfaculteit van de RUG. Aan haar thuisinstelling, Washburn University School of Law in Topeka, doceert ze het vak...

 • 15 april 2019

  Edwin Woerdman: 'CO2-taks op langere termijn last voor energietransitie'

  De voorgenomen CO2-taks voor bedrijven gaat grotendeels voorbij aan het feit dat er al een systeem voor CO2-beprijzing is: het Europese emissiehandelssysteem.