Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelNieuwsarchief

Leon Verstappen en Nicholas Tagliarino over Landportal.info - een unieke website op het gebied van land governance

14 augustus 2017

De Land Portal (www.landportal.info) is een online informatieplatform waarop data(sets) en informatie over land governance worden verzameld en beschikbaar gesteld en dat dient als discussie platform voor de land community. De website wordt gevoed door talrijke internationale organisaties en lokale partners. De data en informatie worden in vier talen beschikbaar gesteld: Engels, Frans, Spaans en Portugees, en zijn beschikbaar per land (van alle landen van de wereld) en per thema.

Het doel van de land portal is het verbeteren van land governance, oftewel het bevorderen van een beter gebruik van land ten behoeve van degenen die de meest onzekere landrechten hebben en die zich mede daarom in een kwetsbare positie bevinden, voornamelijk in zuidelijke landen van de wereld. De Land Portal bestaat uit drie onderdelen: Land book, Land debate en Land library. De Land Portal werkt uitsluitend met (linked) open data en open access.

Land library

Land library biedt een uitgebreide repository die toegang geeft tot meer dan 35.000 open access publicaties, wet- en regelgeving en multimedia items. De bibliotheek wordt gevoed uit meer dan 1.000 verschillende bronnen.

Land debate

Land debate faciliteert het debat binnen de land community door nieuws, evenementen en blogs met elkaar te delen en online discussies te organiseren.

Land book

Het meest indrukwekkende onderdeel van de portal is Land book. Land book is een uitgebreide bron van land gerelateerde data en informatie, gestructureerd per land en per thema. De beschikbare informatie per land bestaat uit beschrijvingen van de voornaamste land governance thema’s op basis van 481 verschillende indicatoren en 25 datasets. Met behulp van innovatieve tools kunnen alle data geanalyseerd en gevisualiseerd worden. Ook wordt de informatie aangevuld met het laatste nieuws, evenementen en relevante Land library bronnen.

Welke data?

De beschikbare data waaraan men moet denken zijn teveel om op te noemen. Om een indicatie te geven van de diversiteit aan onderwerpen een aantal voorbeelden: bruto nationaal product per hoofd van de bevolking, landoppervlak, plattelandsbevolking, aantal boerderijen, co2 uitstoot, corruptie percentage index, percentage bebost land, termijn tot het verkrijgen van een bouwvergunning, maar ook uitgebreide informatie over de juridische status van land en land gerelateerde wet- en regelgeving.

Jaarverslag 2016

De Land Portal wordt beheerd door Stichting The Land Portal, een onafhankelijke en neutrale organisatie, die in 2014 werd opgericht. Het Jaarverslag 2016 laat duidelijk de gezamenlijke inspanningen van de stichting en de land community zien, die de weg vrij maken voor vrij toegankelijke data voor iedereen, in het bijzonder de zuidelijke landen.

Stichting The Land Portal
Stichting The Land Portal

In de komende jaren wil de stichting haar inspanningen verder uitbreiden en stroomlijnen. De stichting ziet deze inspanningen als een belangrijke factor om degenen die de meest onzekere landrechten hebben en die zich mede daarom in een kwetsbare positie bevinden, te helpen.

Nicholas Tagliarino in Afrika voor rechtsvergelijkend onderzoek naar onteigeningsrecht
Nicholas Tagliarino in Afrika voor rechtsvergelijkend onderzoek naar onteigeningsrecht

Uitbreiding met Land Conflicts

Onlangs werd de Land Portal uitgebreid met informatie over landconflicten. Landconflicten zijn een belangrijke oorzaak en, in sommige gevallen, het gevolg van humanitaire crisis. Land conflicten houden vaak verband met onderliggende sociale ongelijkheden en armoede, en maken de positie van bepaalde bevolkingsgroepen zoals kleinschalige boeren, nog kwetsbaarder. Zij vormen mede daarom ook een directe bedreiging voor de voedselvoorziening.

Nicholas Tagliarino, promovendus bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid, gaf een interview op Channel Africa over deze nieuwe toevoeging aan de Land Portal.

Tagliarino is momenteel in Afrika voor de rechtsvergelijkende studie die hij uitvoert naar het onteigeningsrecht in 50 verschillende landen.

Leon Verstappen

Aan het roer van Stichting The Land Portal Foundation staat prof. Leon Verstappen, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Hij was één van de leden van de stuurgroep die de Land Portal in 2009 als een partnerschapsproject initieerde en is thans voorzitter van het stichtingsbestuur.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:06 juli 2018 08:45

Meer nieuws