Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelNieuwsarchief

Prof. Loes Lennarts benoemd tot lid Commissie Vennootschapsrecht, Ministerie Veiligheid en Justitie

16 mei 2017

Bij Koninklijk Besluit van 20 april 2017 is prof. mr. Loes Lennarts benoemd tot lid van de Commissie Vennootschapsrecht. De Commissie Vennootschapsrecht is een adviescommissie verbonden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De commissie heeft tot taak de regering en beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein van het vennootschapsrecht en het rechtspersonenrecht in het algemeen.

Prof. mr. M.L. (Loes) Lennarts
Prof. mr. M.L. (Loes) Lennarts

Loes Lennarts is hoogleraar vergelijkend ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij verbonden aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar ondernemingsrecht. In 1999 promoveerde ze aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over concernaansprakelijkheid.

Loes heeft de Nederlandse regering geadviseerd over de herziening van het kapitaalbeschermingsrecht voor de besloten vennootschap. Ze is fellow van Insolad (Vereniging Insolventierecht Advocaten) en als docent Aansprakelijkheden verbonden aan de Grotius/Insolad Specialisatieopleiding. Ook is ze redactielid van het Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Rechtspraak Ondernemingsrecht. Ze schrijft en spreekt regelmatig over onderwerpen van ondernemingsrecht en insolventierecht, in het bijzonder over vraagstukken van bestuurdersaansprakelijkheid.

Laatst gewijzigd:16 mei 2017 15:28

Meer nieuws