Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

AB-jaarprijs voor Jan Brouwer

24 januari 2017

Vrijdag 20 januari 2017 vond de jaarvergadering van het jurisprudentietijdschrift AB plaats. Het blad mag zich in een toenemende mate van belangstelling verheugen. Een inmiddels vast onderdeel van de jaarvergadering is de uitreiking van de AB-jaarprijs voor de beste annotatie van een bestuursrechtelijk relevante uitspraak. Noten zijn niet onbelangrijk, zeker niet nu valorisatie – het verspreiden van kennis voor maatschappelijke doeleinden – als derde kerntaak zo hoog in het universitaire vaandel staat.

AB-jaarprijs wordt aan Jan Brouwer (l) uitgereikt door juryvoorzitter mr. Roozendaal
AB-jaarprijs wordt aan Jan Brouwer (l) uitgereikt door juryvoorzitter mr. Roozendaal

De opzet van de verkiezing van de beste noot in 2016 verschilde enigszins van die in voorgaande jaren. In plaats van te volstaan met het bekend maken van één winnaar, werkte de jury met drie nominaties. De genomineerden waren:

  • prof. mr. J.G. Brouwer (RUG), ABRvS 2 december 2015, AB 2016/73 (inbeslagname gevaarlijke hond)
  • prof. mr. F.J. van Ommeren (VU), HR 3 juni 2016, AB 2016/268 (rechtsverdeling burgerlijke rechter en College van beroep bedrijfsleven)
  • mr. J.A.F. Peters (Radboud Universiteit), ABRvS 23 maart 2016, AB 2016/236 (rechterlijk overgangsrecht in publieke-taakjurisprudentie).

Jan Brouwer viel de eer te beurt om door juryvoorzitter mr. B.P.J.G. Roozendaal van AKD-advocaten en notarissen als winnaar van het jaar 2016 te worden uitgeroepen. Brouwer schreef zijn commentaar over de zorgwekkende oprekking van de onmiddellijke openbare-ordebevoegdheden in de Gemeentewet. In dit geval werd in de lichte bevelsbevoegdheid van artikel 172 lid 3 Gemeentewet een herstelsanctiebevoegdheid gelezen, inclusief de mogelijkheid van kostenverhaal. Daar waar het in werkelijkheid slechts een bevoegdheid betreft om een kortlopende ordemaatregel te treffen.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws