Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueelPromoties Rechtsgeleerdheid

Promotie- en oratieoverzicht 2007

Naam

Titel

Datum

Promotor

M.B. Beekhoven vd Boezem

De civielrechtelijke dwangsom

18-01-2007

Prof.mr.dr. G.R. Rutgers (1e promotor)

Prof.mr. A.W. Jongbloed (2e promotor)

B. Netkova

Human rights and trafficking in women

22-01-2007

Prof.mr.drs. D.J. Elzinga (1e promotor)

Dr. K.A.M. Henrard (co-promotor)

I.J. Mosquera Valderrama Leasing and legal culture towards consistent behaviour in tax treatment in civil law and common law jurisdictions

15-03-2007

Prof.dr. I.J.J. Burgers
G.D. Hoekstra

De positie van de pand-houder in het faillissementsrecht: een rechtseconomisch en rechtsvergelijkend onderzoek

26-04-2007

Prof.mr. F.M.J. Verstijlen (1e promotor)

Prof.dr. O. Couwenberg (2e promotor)

D. Kochenov

The Failure of Conditionality. Pre-Accession Conditionality in the Fields of Democracy and the Rule of Law: A Legal Appraisal of EU Enlargement

21-05-2007

Prof.dr. L.W. Gormley(1e promotor)

Prof.dr. F. Amtenbrink(2e promotor)

J.J. de Wit Matrimonium et Divortium. Huwelijk en Echtscheiding ten tijde van de Romeinse Republiek

31-05-2007

Prof.mr. J.H.A. Lokin
T. Nowak How Judgments Become Law and how Law Restricts Judgments. The Influence of the European Court of Justice on the Legislative Process of the European Community

31-05-2007

Prof.dr. K. Koch
C.A. de Visser The European Community Conflict of Laws Rules on Voluntary Assignments

07-06-2007

Prof.mr. M.H. ten Wolde
J.P. Mifsud Bonnici Self-Regulation in Cyberspace

21-06-2007

Prof. J. Griffiths (1e promotor)

Dr.Mr. C.N.J.de Vey Mestdagh (co-promotor)

M.J. van der Aa

De afkoelingsperiode in faillissement

28-06-2007

Prof.mr. F.M.J. Verstijlen
U.M. Backhaus A History of German and Austrian Economic Thought on Health Issues

17-09-2007 13.15 uur

Prof.dr. A. Nentjes
K.K. Lindenberg Strafbare dwang. Beschouwingen over dwang als gedraging en strafbaar feit, i.h.b. over de inhoud en reikwijdte van art. 284 Sr

04-10-2007

16.15 uur

Prof.mr.dr. D.H. de Jong (1e promotor)

mr.dr. H.K. Elzinga (co-promotor)

G. Heij Who pulled the strings? A comparative study of Indonesian and Vietnamese tax reform

11-10-2007

16.15 uur

Prof. J. Griffiths
J.D.A. de Jong Kapot Moeilijk. Een etnografisch onderzoek naar opvallend delinquent groepsgedrag van 'Marokkaanse' jongens

15-11-2007

13.15 uur

Prof.dr. W.J.M. de Haan
A.G.H. Klaassen Bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders - historische, concernrechtelijke en rechtsvergelijkende beschouwingen, i.h.b. over structuurwijzigingen

15-11-2007

14.45 uur

Prof.mr. L. Timmerman (1e promotor)

Prof.mr. M.J. Kroeze (2e promotor)

R. Meijer Staatsaansprakelijkheid wegens schending van het Europese gemeenschapsrecht: de invloed van het Europese recht op het nationale stelsel van overheidsaansprakelijkheid

22-11-2007

16.15 uur

Prof.mr. M.H. Wissink
Yuan Min Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters in the PRC, Hong Kong, Macau and Taiwan

13-12-2007

16.15 uur

Prof.mr. M.H. ten Wolde
Laatst gewijzigd:07 december 2017 10:13
printView this page in: English