Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of LawActueelCalendarPhD Ceremonies Law Faculty

Doctoral degrees in 2004

Name

Title Date Promotor
J.F. Appeldoorn

Modernisering van het Europese mededingingsrecht

05-02-2004 Prof.dr. L.W. Gormley
E.C. Mac Gillavry

Met wil en dank. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de medewerking aan strafvordering door bedrijven

15-04-2004

Prof.mr. G. Knigge

J.L.W. Broeksteeg

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in het staatsrecht

22-04-2004

Prof.mr.drs. D.J. Elzinga

(1st promotor)

Prof.dr. J. de Ridder

(2nd promotor)

P.O. de Jong

Beroep op tijd: een empirisch onderzoek naar het tijdsbeslag van bestuurlijke beroepsprocedures

13-05-2004

Prof.dr. M. Herweijer

P.G.F.A. Geerts

Enkele aspecten van het enquêterecht

21-06-2004

Prof.mr. L. Timmerman

(1st promotor)

Prof.mr. M.W. den Boogert

(2nd promotor)

M. Radeideh

The Principle of Fair Trading in EC Law: Information and Consumer Choice in the Internal Market

16-09-2004

Prof.dr. L.W. Gormley

(1st promotor)

Prof.dr. P.L.G. Nihoul

(2nd promotor)

dr. F. Amtenbrink

(co-promotor)

A.M. van der Laan Weerspanningheid en delinquentie 04-11-2004

Prof.dr. W.J.M. de Haan

(1st promotor)

dr. J.A. Nijboer

(co-promotor)

A. Logemann Die 'demokratische Gesellschaft' als Determinante der Grundrechtsschranken in der Europäischen Menschenrechtskonvention 25-11-2004 Prof.mr. D.A. Lubach
K.J. de Graaf Schikken in het bestuursrecht 02-12-2004

Prof.mr. D.A. Lubach

(1st promotor)

Prof.mr. H.E. Bröring

(2nd promotor)

N. Rosner Cross-border recognition and enforcement of foreign money judgments in civil and commercial matters 13-12-2004 Prof.mr. M.H. ten Wolde
M.S. Beerten Afstemming van besluiten 16-12-2004 Prof.dr. J. de Ridder
Last modified:30 January 2015 09.20 a.m.
printView this page in: Nederlands