Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel Calendar PhD Ceremonies Law Faculty

Doctoral degrees in 2000

Name

Title

Date

Promotor

J.H.M. van Swaaij

Beschikken en rechtsovergang: De Temporele dimensie van de overdracht: levering van toekomstige goederen, levering onder eigendomsvoorbehoud en levering onder voorbehoud van eigendomsherkrijging

13-01-2000

Prof. dr. C.J.H. Brunner

J.W. Hoekzema

Kwalitatieve aansprakelijkheid voor ondergeschikten en aansprakelijkheid voor eigen onrechtmatige daad. Een rechtsvergelijkende studie

20-01-2000

Prof. dr. C.J.H. Brunnner

(1st promotor)

Prof. dr. A.M. Luttmer-Kat

(2nd promotor)

C.H.G. Voogd-Oude Veldhuis

Subsidie verzorgd? De betekenis van onzekerheid in het subsidie-instrument voor het management van instellingen met publieke taken

11-05-2000

Prof. dr. M. Herweijer

F. de Vries

De staatsrechtelijke positie van de Eerste Kamer

18-05-2000

Prof. dr. D.J. Elzinga

C.H. Sieburgh

Toerekening van een onrechtmatige daad

29-06-2000

Prof. dr. C.J.H. Brunner

E.E.G. Gepken-Jager

Vertegenwoordiging bij nv en bv; een rechtsvergelijkend onderzoek naar de uitvoering van art. 9 van de Eerste EG-Richtlijn inzake het vennootschapsrecht

12-10-2000

Prof. dr. L. Timmerman

H.H. Voogsgeerd

Interstatelijkheid: De aard en de intensiteit van het grensoverschrijdende element in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG met betrekking tot de vier vrijheden

30-10-2000

Prof. dr. L.W. Gormley

R.N.G. van der Paardt

Subsidies en BTW in de Europese Unie

16-11-2000

Prof. dr. B.C. van Zadelhoff

N.Y. Del Grosso

Parlement en Europese integratie

30-11-2000

Prof. dr. D.J. Elzinga

J.M.L. van Mulbregt

Het betere werk. Verwachtingen en ervaringen met betrekking tot het strafkarakter van een werkstraf

11-12-2000

Prof. dr. D.H. de Jong

Last modified:08 April 2016 12.54 p.m.
printView this page in: Nederlands