Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of LawActueelCalendarPhD Ceremonies Law Faculty

Promotie- en oratieoverzicht 2009

The development of instruments of environmental policy: can developing countries learn from developed countries?
Geplaatst op:15 oktober 2009
Promotie: L.T.T. Phuong, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Re-integratie volgens plan
Geplaatst op:24 september 2009

Promotie: mw. K.A. Faber, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

The modern state and transnational interdependence. Implications of globalization for democratic constitutional governance examined through the lens of the Internet
Geplaatst op:21 september 2009

Promotie: R. Rijgersberg, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Kan de Meststoffenwet gemist worden? Een studie naar de mogelijkheden en wenselijkheid van integratie van de Meststoffenwet in de Wet milieubeheer
Geplaatst op:03 september 2009

Promotie: J.J.J. de Rooij, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Back to basics
Geplaatst op:30 juni 2009

Oratie: mw.prof.mr. H.M. Vletter-van Dort, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

De fiscale eenheid Vennootschapsbelasting en insolventie. Een analyse van fiscaal- en civieljuridische knelpunten
Geplaatst op:28 mei 2009

Promotie: M.J. Boer, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Onze ecologische voetafdruk: hoe het milieurecht kan helpen die te verkleinen
Geplaatst op:31 maart 2009

Oratie: prof.mr. G.A. Biezeveld, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Aansprakelijkheid van leidinggevenden. Naar privaatrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke maatstaven
Geplaatst op:29 januari 2009

Promotie: S.N. de Valk, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen