Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of LawActueelCalendarPhD Ceremonies Law Faculty

Promotie- en oratieoverzicht 2008

The conflict rules on the protection of the rights of migrant workers: a preposition for Indonesia and ASEAN
Wanneer:11 december 2008

Promotie: mw. I. Susanti, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

'Positive obligations' en het Nederlandse straf(proces)recht
Wanneer:18 november 2008
Oratie: mevrouw mr. F. Vellinga-Schootstra en mr. W.H. Vellinga, 16.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Bemiddelend bestuur. Juridische aspecten van bemiddeling bij de bestuurlijke besluitvorming
Wanneer:09 oktober 2008

Promotie: mw. H.D. Tolsma, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Legal principles and Chinese law. A philosophical investigation
Wanneer:02 oktober 2008

Promotie: B. Zhao, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Buitenwettelijke afstemming van beschikkingen. Naar meer eenheid van bestuur?
Wanneer:11 september 2008

Promotie: mw. V.M. Reimert, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Stephanus en zijn Digestenonderwijs
Wanneer:04 september 2008

Promotie: mw. H. de Jong, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Towards unity of public prosecutors in Europe? A historic analysis in the Czech Republic, France, the Netherlands and Poland
Wanneer:12 juni 2008

Promotie: T.P. Marguery, 16.15 uur uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Gemeentelijk beleid en beleidsregels: de toegevoegde waarde van beleidsregels voor de kwaliteit van de gemeentelijke beschikkingverlening
Wanneer:05 juni 2008

Promotie: A. Tollenaar, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Strafrechtelijke aansprakelijkheid heroverwogen. Over opzet, schuld, schulduitsluitingsgronden en straf
Wanneer:08 mei 2008

Promotie: A.A. van Dijk, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5

UCITS and taxation: towards harmonization of taxation of UCITS in the European Union
Wanneer:03 april 2008
Promotie: R.P.C. Adema, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Internationale boedelafwikkeling: over het toepasselijke recht op de afwikkeling van nalatenschappen
Wanneer:28 februari 2008
Promotie J.G. Knot, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5
Wereldwijd sociaal vangnet bepleit
Wanneer:29 januari 2008
Oratie prof.dr. G.J. Vonk