Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Rechtsgeleerdheid

Professor Sir Francis Geoffrey Jacobs

Eredoctor in de rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen, 2014
Professor Sir Francis Geoffrey Jacobs
Professor Sir Francis Geoffrey Jacobs

Op vrijdag 13 juni 2014 zal Sir Francis Geoffrey Jacobs, professor Europees recht, het eredoctoraat ontvangen van de Rijksuniversiteit Groningen, ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de universiteit. Eredoctoraten worden uitgereikt aan personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de maatschappij, de wetenschap of de politiek.

Professor Sir Francis Jacobs (1939) is hoogleraar Europees recht aan King's College in Londen en voormalig Advocaat Generaal aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Hij is voorzitter van het European Law Institute en van de United Kingdom Association for European Law. Ook is hij bestuurslid van de Middle Temple, een beroepsorganisatie voor juristen en aankomend juristen.

Sir Francis Jacobs is een vooraanstaand jurist op het gebied van Europees recht en Europese wetgeving met betrekking tot rechten van de mens. Hij heeft op dit terrein dan ook veel gepubliceerd. Kenmerkend is zijn heldere schrijfstijl, waaruit gedisciplineerd onderzoek en kennis van zijn vakgebied blijken.

Hervorming van het recht

Sir Francis Jacobs wordt alom gewaardeerd om zijn bijdragen aan de hervorming van het recht. Zijn overtuigende en goed beargumenteerde 'Opinies' heeft het Europese Hof ertoe aangezet tekortkomingen en tegenstrijdigheden in de Europese wetgeving te herstellen.

Hij is een bescheiden man die zijn overtuigingskracht haalt uit sterke argumenten. In zijn hoedanigheid als Advocaat Generaal en ook als hoogleraar streeft Sir Francis Jacobs onvermoeibaar naar meer begrip en waardering voor het Europees recht, zowel in het Verenigd Koninkrijk als daarbuiten. Hij ondersteunt jonge geleerden in hun ontwikkeling. Zijn enthousiasme en visie hebben vele van zijn voormalige studenten geïnspireerd tot het voortzetten van zijn werk. Ter ere van zijn werk zijn twee Festschriften en een speciale editie van het Fordham International Law Journal aan hem gewijd.

Sir Francis Jacobs heeft het European Law Institute, waarvan hij voorzitter is, succesvol mede helpen oprichten. Het doel van het instituut is het verbeteren van de kwaliteit van de Europese wetgeving in breedst mogelijk zin.

Buiten zijn vakgebied is hij voorzitter van Missing Children Europe, een koepelorganisatie die 28 niet-gouvernementele organisaties vertegenwoordigt. De organisatie heeft als doel om op Europese schaal efficiënter te strijden tegen de fenomenen van vermiste en seksueel uitgebuite kinderen.

Publicaties

Sir Francis Jacobs is auteur van verscheidene boeken op het gebied van Europees recht, waaronder:

The Court of Justice of the European Communities (5th edition by Brown and Kennedy, Sweet & Maxwell 2000)
The European Convention on Human Rights (5th edition by White and Ovey, Oxford University Press 2010)
The Sovereignty of Law: the European Way  (Hamlyn lectures 2006) (Cambridge University Press 2007)
General Editor, The Oxford EC Law Library (Oxford University Press) 1986-2010
Founding Editor, Yearbook of European Law (Oxford University Press)

Laatst gewijzigd:12 oktober 2017 14:08
printView this page in: English