Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidAlles over ons onderwijsAlgemene informatie

Studentenorganisaties Faculteit Rechtsgeleerdheid

Juridische Faculteitsvereniging

De Juridische Faculteitsvereniging (JFV) is in mei 1908 officieel opgericht. Hoewel de JFV in 1908 een zeer kleine vereniging was (slechts 50 leden) is de JFV nu, met haar 2000 leden, één van de grootste faculteitsverenigingen in Groningen en één van de grootste juridische faculteitsverenigingen van Nederland.

De Groningse rechtenfaculteit kent verscheidene verenigingen, maar de JFV is de enige die activiteiten organiseert voor rechtenstudenten van alle richtingen. De JFV heeft dan ook, zowel kwalitatief als kwantitatief gezien, een groot aanbod van activiteiten en faciliteiten. Uitgangspunt bij het organiseren van de activiteiten is een wetenschappelijk draagvlak. Deelname aan deze activiteiten kan dan ook vaak worden beschouwd als een praktische aanvulling op de rechtenstudie.

Hiernaast neemt natuurlijk de gezelligheid een belangrijke plaats in, dus de maandelijkse JFV-borrel mag niet ontbreken. Verder kent de JFV de volgende, jaarlijks terugkerende activiteiten: de Bedrijven- en Instellingendag (BID), het Congres, het Internationaal Studieproject (ISP), de Almanak, het gala, diverse lezingen, fora en excursies, de opvang van buitenlandse studenten, de uittrekselverkoop en het juridisch magazine ‘In Casu’. Tevens is er nog de boekenmarkt van de JFV waar tegen gereduceerd tarief (-10%) studie- en wetboeken gekocht kunnen worden.

Naast alle voordelen die je als JFV-lid aangeboden krijgt, bestaat er de mogelijkheid vanaf je tweede studiejaar actief te worden binnen de vereniging om één van de bovengenoemde activiteiten te organiseren.

Als je vragen hebt over de JFV of je wilt aanmelden als (actief) lid kom dan even langs bij de JFV (Turftorenstaat 17) of bel met 050-3635783. Kijk ook eens op onze website www.jfvgroningen.nl  of stuur een mailtje naar jfv@jfvgroningen.nl als je vragen hebt.

Studievereniging Studierichting
Diephuis Nederlands recht, Privaatrecht
Dorknoper Recht & Bestuur
Frederik v/d Marck Nederlands recht, Staats- en bestuursrecht (publiekrecht)
GFE Fiscaal recht
LISA Recht & ICT
Nexus International and European Law (LLB, English programme)
SGOR Nederlands recht, Ondernemingsrecht (voorheen Bedrijfsrecht)
Simon v/d Aa Nederlands recht, Strafrecht
Themis European Law School (voorheen Law in Europe)
Vevonos Notarieel recht
Vintres Internationaal & Europees recht

Internationale vereniging

European Law Students' Assocation (ELSA): Met ruim 35.000 leden vormt ELSA de grootste juridische vereniging ter wereld. We zijn actief in 41 landen met meer dan 200 lokale groepen: van Noorwegen tot Spanje en van IJsland tot Rusland. De activiteiten die ELSA organiseert zijn bijvoorbeeld ELSA Day, de ELSA Moot Court Competition en Summer Law Schools. ELSA organiseert zowel academische als sociale activiteiten in heel Europa.

Politieke verenigingen

Binnen de faculteit opereren bovendien twee politieke verenigingen: Progressief Rechten (PR) en Ten Behoeve van Rechtenstudenten (TBR). Vertegenwoordigers van deze verenigingen hebben zitting in de Faculteitsraad, het Faculteitsbestuur en allerlei facultaire commissies.

Faculteitsblad Terecht Gesteld

'Terechtgesteld' is het onafhankelijk juridisch faculteitsblad van de RUG. Sinds 1968 verschijnt het blad elk kwartaal en is daarmee het oudste juridisch faculteitsblad van Nederland! 'Terechtgesteld' is een blad dat zowel door eerstejaars rechtenstudenten als door hoogleraren kan worden gelezen. Het blad is gratis te halen uit de rekken in het Harmoniecomplex en aan de Turftorenstraat.

Laatst gewijzigd:16 november 2018 10:56
printView this page in: English