Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidAlles over ons onderwijsAlgemene informatie

Roosters

Voorafgaand aan ieder studiejaar publiceert de Faculteit haar jaarplanning. In deze planning vind je de onderwijs- en tentamenperioden, maar ook de onderwijsvrije dagen.

De grote hoeveelheid colleges is over de gehele week verdeeld. Het collegerooster wordt twee maal per jaar gepubliceerd: eind juli voor het eerste semester (september - januari) en begin januari voor het tweede semester (februari - juli). Door het rooster van het huidige jaar te bekijken, kun je een indruk krijgen van de verdeling van de uren. Houd er echter rekening mee dat het rooster er volgend jaar anders uit kan zien. We kunnen je dan ook niet nu al zeggen op welke dagen je college zult hebben. Voor een indruk van het tentamenrooster kun je die van dit jaar eens bekijken. Het tentamenrooster wordt eenmaal per jaar voor het hele jaar vastgesteld.

Laatst gewijzigd:01 juni 2016 12:13