Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidAlles over ons onderwijsJuridische minoren

Minor Misdaad en Straf

ECTS: 30

Code: MIRGMISD

Inhoud

Doelstelling


De minor beoogt een brede vorming te bieden door inzicht te verschaffen in oorzaken en achtergronden van criminaliteit en door disciplineoverstijgende kennis van middelen en mogelijkheden tot criminaliteitsbeheersing. Centraal staat daarbij inzicht in de strafrechtspleging, de tenuitvoerlegging van straffen en strafrechtelijk beleid. Studenten leren inzichten uit verschillende disciplines toe te passen op concrete maatschappelijke vraagstukken. Zij ontwikkelen een creatieve en kritische houding en de vaardigheid om op mondeling en schriftelijk heldere wijze problemen en probleemoplossingen te formuleren.

Inhoud


In deze minor Misdaad en Straf krijgen de studenten kennis van en inzicht in hoe en waarom strafwetten worden gemaakt en overtreden. Zij leren hoe door de samenleving op misdrijven en overtredingen wordt gereageerd: door politie en justitie, de bevolking, de media en de politiek. In het eerste deel van deze minor wordt in het vak Criminologie voor niet-juristen ingegaan op de vragen wat criminaliteit is, hoe het wordt verklaard en hoe het wordt voorkomen en bestreden. In het vak Inleiding Strafrecht voor Niet-juristen komen de voornaamste strafrechtelijke begrippen en regels aan de orde en in het vak Penologie voor niet-juristen wordt ingegaan op de straftoemeting, de tenuitvoerlegging en de werking van straf. Kennis van en inzicht in misdaad en straf wordt in deze minor voorts toegepast op een actueel maatschappelijk thema. In deze cyclus is dat: terrorisme en terrorismebestrijding. Dit thema wordt multidisciplinair behandeld vanuit juridisch (strafrechtelijk) en sociaal-wetenschappelijk (criminologisch) perspectief.

Eigen accenten


Verder biedt deze minor studenten de ruimte om eigen accenten aan te brengen. Dit kan door enkele vakken naar eigen keuze te volgen. Op deze wijze kunnen studenten hun kennis van de oorzaken van criminaliteit en crimineel gedrag verdiepen door bijvoorbeeld een keuze voor het vak Recht en Psychologie of het vak Inleiding Psychiatrie voor juristen. Ook is het mogelijk om een meer algemene invalshoek te kiezen via het vak Inleiding Recht voor Niet-juristen.

15 EC minor Misdaad en Straf


Het is ook mogelijk om de minor Misdaad en Straf in een omvang van 15 EC te volgen. In dit geval dient u de volgende drie vakken uit blok 1 te behalen:

  • Criminologie voor niet-juristen (5 EC)
  • Inleiding Psychiatrie voor juristen (5 EC)
  • Inleiding Strafrecht voor niet-juristen (5 EC)

Het is niet mogelijk om een aparte 15 EC minor in blok 2 te volgen. De vakken die in blok 2 worden aangeboden zijn uitsluitend voor de studenten die hun minorruimte in een omvang van 30 EC willen invullen met vakken van de minor Misdaad en Straf.

Ingangseisen

  • minor algemeen: geen
  • de minor staat niet open voor uitwisselingsstudenten en rechtenstudenten


Coördinator: Dr. M. Althoff (criminologie), telefoon: 050-3638294, e-mail: M.Althoff@rug.nl

Voor toegang tot (actuele) roosters, inschrijfregels en -instructies, jaarindeling van Rechten en meer op de Kennisbank Rechten

Deze informatie is onder voorbehoud. Raadpleeg altijd Ocasys begin augustus voor definitieve en volledige informatie.

Studieschema

sem

type

vaknaam

EC

Semester I

I a

verplicht

Inleiding Strafrecht voor niet-juristen

5

I a

verplicht

Criminologie voor niet-juristen

5

I a

verplicht/keuze

Inleiding Psychiatrie voor juristen

5

I a

keuze

Inleiding Recht voor niet-juristen

5

I b

verplicht

Terrorisme en terrorismebestrijding

5

I b

keuze

Recht en Psychologie

5

I b keuze Penologie voor niet-juristen 5

Opm.

  • Minoreisen: verplicht 15 ec, keuze 15 ec
  • Het is ook mogelijk om de minor Misdaad en Straf in een omvang van 15 EC te volgen. In dat geval dient u de vakken met de status verplicht* te behalen (dat zijn criminologie voor niet-juristen, Inleiding Psychiatrie voor juristen en Inleiding strafrecht voor niet-juristen)
  • Inleiding Psychiatrie voor juristen is een keuzevak voor studenten die de 30 EC minor doen
  • De minoren van de Faculteit Rechtsgeleerdheid staan niet open voor uitwisselingsstudenten
  • Voor toegang tot (actuele) roosters, inschrijfregels en -instructies, jaarindeling van Rechten en meer, zie de Kennisbank Rechten

Laatst gewijzigd:24 april 2017 12:57
printOok beschikbaar in het: English