Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidAlles over ons onderwijsKwaliteitszorg

Curriculumevaluaties

Volgens een vast schema wordt elke opleiding één keer per 6 jaar geëvalueerd (zie Schema Curriculumevaluaties tot 2021). De directeur onderwijs voert samen met twee beleidsmedewerkers onderwijs de gesprekken met docenten, studenten en alumni.

Curriculumevaluaties geven vaker dan vakevaluaties aanleiding tot ingrijpende maatregelen in het onderwijsprogramma. Zodra de gesprekken met de diverse partijen zijn afgerond en vastgelegd, en de conclusies en aanbevelingen zijn vastgelegd, wordt een advies gestuurd naar het faculteitsbestuur. Indien van toepassing besluit het faculteitsbestuur vervolgens welke stappen ondernomen gaan worden om verbeteringen te realiseren.

Laatst gewijzigd:12 juli 2016 14:12