Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidAlles over ons onderwijsJuridisch contractonderwijsPostacademisch onderwijs

Nieuw Recht dag 2 (Geannuleerd)

Deze cursus geeft u wederom de mogelijkheid om in een relatief kort tijdsbestek van drie middagen uw kennis op een aantal belangrijke rechtsgebieden te actualiseren aan de hand van zowel nieuwe jurisprudentie als ontwikkelingen in wetgeving en doctrine.

Dit najaar worden de volgende zes rechtsgebieden behandeld:

  • Burgerlijk Procesrecht (mr.dr. René Flach)
  • Aansprakelijkheid voor medische zaken (mr. Jantina Hiemstra)
  • Bestuurs(proces)recht (mr.dr. Hanna Tolsma)
  • Strafrecht (mr. Rolf Hoving)
  • Energierecht (prof.dr. Martha Roggenkamp)
  • Agrarisch Recht (prof. mr. Willem Bruil)

De cursus bestaat uit twee uur hoorcollege per rechtsgebied. Per bijeenkomst worden twee rechtsgebieden behandeld. Tijdens de tweede bijeenkomst van deze cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Bestuurs(proces)recht
  • Strafrecht

Datum

dinsdag 14 november 2017

dinsdag 21 november 2017 (deze dag is geannuleerd)

donderdag 23 november 2017

Ontvangst 12:30 uur met broodjeslunch
Cursustijden 13:00 - 17:15 uur
Cursusprijs

€ 425,- voor één cursus (vrijgesteld van BTW) inclusief digitaal cursusmateriaal, catering en lunch

Bij inschrijving voor twee delen Nieuw Recht: € 780 (vrijgesteld van BTW) inclusief cursusmateriaal, catering en lunch
Bij inschrijving voor drie delen Nieuw Recht: € 950,- (vrijgesteld van BTW) inclusief cursusmateriaal, catering en lunch

Locatie Groningen, nieuwe PAO zaal (13)15.00.31 (achter het Harmonie gebouw) Faculteit Rechtsgeleerdheid
Docent

mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma , docent bestuursrecht bij de Rijksuniversiteit Groningen en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Nederland

mr. R.A. (Rolf) Hoving , docent straf(proces)recht bij de Rijksuniversiteit Groningen, expertise strafproces, bewijsrecht en deskundigenbewijs

Studiepunten NOvA 4 PO punten voor één deel Nieuw Recht
NOvA 8 PO punten voor twee delen Nieuw Recht
NOvA 12 PO punten voor drie delen Nieuw Recht
Doelgroep Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en overige belangstellenden
Didactiek Hoorcollege met gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie

Programma 21 november 2017

12.30 - 13.00 Ontvangst met broodjeslunch en registratie
13.00 - 15.00 Deel 1; Bestuurs(proces)recht
15.00 - 15.15 Pauze
15.15 - 17.15 Deel 2; Strafrecht

4NOvA punten
4NOvA punten
Laatst gewijzigd:05 januari 2018 11:52