Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidAlles over ons onderwijsJuridisch contractonderwijsPostacademisch onderwijs

Nieuw Recht dag II: Demonstratie- en noodrecht & Strafrechtelijk sanctierecht

Deze cursus is helaas geannuleerd
NOvA 4 PE-PUNTEN

De tweede module Nieuw Recht staat in het teken van het demonstratie- en noodrecht en het strafrechtelijk sanctierecht.

Demonstratie- en noodrecht
De Sinterklaasintocht vormt inmiddels een hoofdpijndossier voor lokale overheden. Dit (oorspronkelijke) kinderfeest verwordt steeds meer tot een gebeurtenis die vergelijkbaar is met een risicowedstrijd in het betaalde voetbal. De landelijke Sinterklaasintochten van de afgelopen jaren getuigen daarvan. Burgemeesters en officieren van justitie traden met behulp van politie hard op tegen anti-Zwarte Piet-demonstranten, hierbij het noodrecht schendend en het recht om te demonstreren niet de ruimte gevend die het rechtens toekomt.

Aan de hand van deze actuele casuïstiek en andere praktijkcasus – denk aan de inzet van demonstratie- en noodbevoegdheden bij de komst van een Turkse minister naar Rotterdam in maart 2017 en bij een Eritrese conferentie te Veldhoven in april 2017 – zetten wij voor u de juridische kaders van het demonstratie- en noodrecht uiteen. Daarnaast geven wij aan op welke punten het in de praktijk vaak misgaat en bespreken we hoe gedupeerden kunnen opkomen tegen onrechtmatige demonstratierechtelijke en noodrechtelijke beslissingen.

Ten aanzien van het demonstratierecht komen vragen aan de orde als:

  • Hoe ziet de basissystematiek van de Wet openbare manifestaties eruit?
  • Mag een burgemeester een demonstratie verbieden indien wanordelijkheden worden veroorzaakt door anderen dan de demonstranten?

Ten aanzien van het noodrecht komen vragen aan de orde als:

  • Wanneer kunnen noodbevoegdheden worden ingezet binnen het systeem van het openbare-orderecht en de crisisbeheersing?
  • Wat zijn de juridische grenzen aan noodrechtelijke maatregelen?

Zowel ten aanzien van het demonstratierecht als ten aanzien van het noodrecht komen verschillende praktijkcasus, actuele casuïstiek en de laatste jurisprudentie aan de orde.

Strafrechtelijk sanctierecht
Het strafrechtelijk sanctierecht is volop in beweging. Wist u dat sinds 1 januari 2018 de maatregel langdurig toezicht kan worden opgelegd en dat de proeftijd van de voorwaardelijke invrijheidstelling kan worden verlengd? Op 1 januari 2019 wijzigen de regels ten aanzien van tbs-oplegging bij verdachten die weigeren mee te werken aan het gedragskundig onderzoek. Maar hiermee zijn deze regelingen nog geen rustig bezit. Voor de voorwaardelijke vrijheidsstelling is nieuwe wetgeving aangekondigd, evenals voor tbs-oplegging aan weigeraars.

dr. mr. Michiel van der Wolf praat u in twee uur bij over de belangrijkste wijzigingen en de op handen zijnde wijzigingen. Uiteraard heeft u ruimschoots de gelegenheid voor het stellen van vragen.

Datum dinsdag 16 oktober 2018
Ontvangst 12:30 uur met broodjeslunch
Tijd 13:00 - 17:15 uur
Plaats Groningen, Turftorenstraat 21 (ingang via de Uurwerkersgang), lokaal T06
Cursusprijs

€ 425,--

U kunt elke module Nieuw Recht afzonderlijk volgen, maar als u alle drie de bijeenkomsten aanwezig bent, betaalt u voor de gehele cursus Nieuw Recht slechts € 1.195.

Studiepunten

4 NOvA

Doelgroep

Advocaten en juristen met een brede praktijk, waaronder het publiek- en strafrecht

Didactiek

Hoorcollege met gelegenheid tot het stellen van vragen.

Docenten
Aantal Maximaal 30 personen

Programma dinsdag 16 oktober 2018

12:30-13:00 uur Ontvangst met broodjeslunch
13:00-15:00 uur Demonstratie- en noodrecht
mr. A.J. Wieringa & mr. dr. B. Roorda
15:00-15:15 uur Pauze
15:15-17:15 uur Strafrechtelijk sanctierech t
mr. dr. M.J.F. van der Wolff
Laatst gewijzigd:05 november 2018 08:06