Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidAlles over ons onderwijsJuridisch contractonderwijsPostacademisch onderwijs

Nieuw Recht dag 1

Deze cursus geeft u wederom de mogelijkheid om in een relatief kort tijdsbestek van drie middagen uw kennis op een aantal belangrijke rechtsgebieden te actualiseren aan de hand van zowel nieuwe jurisprudentie als ontwikkelingen in wetgeving en doctrine.

Dit najaar worden de volgende zes rechtsgebieden behandeld:

  • Burgerlijk Procesrecht (mr.dr. René Flach)
  • Aansprakelijkheid voor medische zaken (mr. Jantina Hiemstra)
  • Bestuurs(proces)recht (mr.dr. Hanna Tolsma)
  • Strafrecht (mr. Rolf Hoving)
  • Energierecht (prof.dr. Martha Roggenkamp)
  • Agrarisch Recht (prof. mr. Willem Bruil)

De cursus bestaat uit twee uur hoorcollege per rechtsgebied. Per bijeenkomst worden twee rechtsgebieden behandeld. Tijdens het eerste deel van de cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Burgerlijk Procesrecht
  • Aansprakelijkheid voor medische zaken

Datum

dinsdag 14 november 2017

dinsdag 21 november 2017

donderdag 23 november 2017

Ontvangst 12:30 uur met broodjeslunch
Tijd 13:00 - 17:15 uur
Plaats Groningen, Turftorenstraat 21 (Faculteit Rechtsgeleerdheid), DOS-kamer (1323.0072): melden bij de Infobalie.
Cursusprijs

€ 425,- voor één cursus (vrijgesteld van BTW) inclusief digitaal cursusmateriaal, catering en lunch

Bij inschrijving voor twee delen Nieuw Recht: € 780 (vrijgesteld van BTW) inclusief cursusmateriaal, catering en lunch
Bij inschrijving voor drie delen Nieuw Recht: € 950,- (vrijgesteld van BTW) inclusief cursusmateriaal, catering en lunch

Studiepunten

NOvA 4 PO punten voor één deel Nieuw Recht
NOvA 8 PO punten voor twee delen Nieuw Recht
NOvA 12 PO punten voor drie delen Nieuw Recht

Doelgroep

Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en overige belangstellenden

Niveau Actualiteiten/verdieping
Didactiek

Hoorcollege met gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie

Docenten
  • mr. dr. René Flach, universitair hoofddocent bij de Rijksuniversiteit Groningen en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Assen
  • mr. Jantina Hiemstra, docent en promovenda bij de Rijksuniversiteit Groningen

Programma 14 november 2017

12.30 uur ontvangst met broodjeslunch
13.00 uur start cursus; Burgerlijkprocesrecht
15.00 uur pauze
15.15 uur vervolg cursus; Aansprakelijkheid voor medische zaken
17.15 uur einde
12 studiepunten
NOvA 12 PO punten
Laatst gewijzigd:05 januari 2018 11:52