Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidAlles over ons onderwijsJuridisch contractonderwijsPostacademisch onderwijs

Leergang Insolventierecht [Geannuleerd]

Faillissements- & Insolventierecht

Inleiding/Doelgroep

De Leergang is in eerste instantie opgezet om het aantal gekwalificeerde advocaten op het terrein van het Insolventierecht in de noordelijke regio te vergroten. Gebleken is dat de Leergang in een behoefte voorziet en ook door advocaten uit andere arrondissementen met succes wordt gevolgd. Doelgroep zijn derhalve advocaten die zich willen specialiseren in het Insolventierecht.

Opzet

De Leergang bestaat uit acht bijeenkomsten van elk drie onderwijsuren. Voor aanvang van elk onderdeel van elke bijeenkomst dient bij wijze van huiswerk een casus te worden gemaakt. De huiswerkopdracht wordt door de betreffende docent beoordeeld met een voldoende/onvoldoende. Deze beoordelingen tellen mee voor toelating tot het afsluitende mondelinge examen. Tevens wordt als voorwaarde voor toelating tot het mondelinge examen de eis gesteld dat ten minste 7 van de 8 bijeenkomsten zijn bijgewoond. De deelnemer is voor de opleiding geslaagd als het mondeling examen met het judicium voldoende is beoordeeld. De opleiding wordt verzorgd door docenten van de universiteit en uit de praktijk die over specifieke deskundigheid en ervaring beschikken.

Organisatie

De Leergang wordt georganiseerd door Juridisch Contractonderwijs Groningen en staat onder leiding van

 • mr. K. van Bladeren
 • prof. mr. dr. F.M.J. Verstijlen
 • mr. E.W. Kappelhof

Inhoud

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten, waarbij de volgende onderwerpen worden behandeld:

 1. Inleiding en inventarisatie betrokken partijen
 2. De bank en de financiers
 3. De ondernemer in financiële perikelen
 4. De leveranciers en de werknemers
 5. De positie van de debiteur (natuurlijke personen en rechtspersonen)
 6. Het behoud van de onderneming
 7. De rechtbank en de boedel
 8. Internationaal insolventierecht; faillissement en de fiscus

Datum

2017: 3 oktober, 7 november 2017, 5 december

2018: 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 24 april


(minimaal 15 /maximaal 25 deelnemers, plaatsing op volgorde van binnenkomst)

Tijd 13:30- 16:45 uur
Plaats zaal 1315.0031, Harmoniegebouw Groningen, Faculteit Rechtsgeleerdheid
Cursusprijs

€ 2.350,- inclusief digitaal cursusmateriaal, consumpties, deelname aan het examen en afsluitende borrel

Kortingsregeling:
Bij aanmelding vóór 1 juli 2017 ontvangt u 5% korting
Bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer personen van hetzelfde kantoor/bedrijf ontvangt u 5% (extra) korting

Studiepunten NOvA 24 punten
De behaalde punten kunnen op verzoek worden gegeven voor het geheel in 2018 (max. 24) of per jaar in 2017 (max. 9) en in 2018 (max. 15)
Didactiek

Hoorcollege met huiswerk en afsluitend mondeling examen

Docenten

Docenten zijn onder anderen:

 • Mr. P.J. Antons, advocate bij Dommerholt Advocaten te Groningen
 • mr. dr. A.J. Berends, directie Financiële Markten, Ministerie van Financiën
 • mr. K. van Bladeren, advocaat te Groningen (Advocatenkantoor van Bladeren)
 • mr. C.H.J. van der Maas, advocaat Van der Maas & Verhoog Advocaten en Belastingkundigen te Haren
 • mr. W. Melissen.
 • Mr. A. Steneker, universitair hoofddocent burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Bosch
 • mr. M.J. Ubbens, advocaat Trip Advocaten & Notarissen te Groningen
 • prof. mr. dr. F.M.J. Verstijlen, hoogleraar privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen, advocaat Nauta Dutilh te Amsterdam
Cursusmateriaal Syllabus en huiswerkopdrachten
24 studiepunten
NOvA 24 PO punten
Laatst gewijzigd:05 januari 2018 11:51