Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidAlles over ons onderwijsJuridisch contractonderwijsPostacademisch onderwijs

Symposium ‘PRE-PACKXIT - werknemersbescherming en herstructurering post-Estro’

Wat?

Op 22 juni 2017 heeft het Europese Hof van Justitie beslist dat de regels voor de overgang van ondernemingen van toepassing zijn op de overdracht van een onderneming vanuit een faillissement dat is voorafgegaan door een zogenoemde ‘pre-pack’ (FNV/Smallsteps, C-126/16; ECLI:EU:C:2017:489). Dit arrest van het Europese Hof heeft grote gevolgen voor de Nederlandse rechtspraktijk. De wetgever zal zich moeten beraden op het lot van de Wet Continuïteit Ondernemingen I (‘WCO I’), die een wettelijke basis voor de pre-pack beoogt te bieden. De praktijk – (insolventie)rechters, curatoren, adviseurs van overnamekandidaten en arbeidsrechtjuristen – moet zich op de nieuwe werkelijkheid instellen.

Het arrest FNV/Smallsteps roept veel vragen op:

- wat zijn de gevolgen voor de tientallen doorstarts na een pre-pack uit het verleden;
- is de werknemersbescherming met dit arrest gediend of is dat slechts schijn;
- is de WCO I te redden;
- moeten we het plan om de pre-pack wettelijk te regelen laten varen, zoals in België is geschied;
- komen niet ook herstructureringen vanuit een niet ‘ge-pre-packt’ maar wel voorbereid (‘technisch’) faillissement in gevaar;
-zijn er nog voldoende mogelijkheden voor een herstructurering, met behoud van (delen van) de onderneming en werkgelegenheid;
- moeten we niet naar een nieuw model van herstructureringen, dat efficiëntie en effectiviteit combineert met een adequate bescherming voor werknemers?
Deze kwesties zullen op 22 september worden belicht door een keur aan prominente sprekers. Na iedere inleiding (met reactie van een referent) is er ruime gelegenheid voor discussie.

FNV/Smallsteps: reden voor pre-pack-paniek of grote stap in de goede richting? Discussieer mee op 22 september in Groningen!

Wanneer?

Vrijdag 22 september

Waar?

Van Swinderenhuys, Oude Boteringestraat 19 te Groningen

Kosten

€ 200,- bij aanmelding met aanvraag PE punten
€ 125,- bij aanmelding zonder aanvraag PE punten

De inschrijving is gesloten

4 PE punten
4 PE punten
van swinderen huys
van swinderen huys

Programma:

12:30 Inloop met eenvoudige lunch

13:00 Inleiding door prof. mr. F.M.J. Verstijlen, hoogleraar Privaatrecht

13:10 ‘Verhouding Richtlijn en nationaal recht’ - prof. mr. S.S.M. Peters, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

13:30 Discussie - prof. mr. H.C.F.J.A. de Waele, hoogleraar Internationaal en Europees recht aan de Radboud Universiteit

13:50 ‘Estro, pre-pack en werknemersbescherming’ - prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens, hoogleraar Sociaal Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam

14:10 Discussie - dr. I. Zaal, universitair hoofddocent Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam

14:30 – 15:00 Pauze

15:00 ‘Het lot van de WCO I’ - mr. dr. N.W.A. Tollenaar, advocaat bij RESOR

15:20 Discussie - mr. J.R. Hurenkamp, advocaat bij Wijn & Stael

15:40 ‘Betekenis Estro voor niet ‘gepre-packte’ doorstarts - mr. P.R.W. Schaink, advocaat bij Florent

16:00 Discussie - mr. drs. W.J.M. van Andel, advocaat bij Wijn & Stael

16:20 ‘Belgische pre-packxit’ - prof. dr. M. Vanmeenen, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen

16:40 Discussie - prof. mr. M.L. Lennarts, hoogleraar Vergelijkend ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

17:00 Afsluiting, met aansluitend borrel tot 18:30

Laatst gewijzigd:20 september 2017 10:36