Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidAlles over ons onderwijsJuridisch contractonderwijsPostacademisch onderwijs

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze cursus gaat gegarandeerd door!
NOvA 4 PE-punten

De cursus verschaft advocaten, juristen en ambtenaren kennis en vaardigheden in de toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast maakt deze cursus hen vertrouwd met de gewijzigde rechtsregels op het gebied van gegevensbescherming in de Europese Unie die ook in Nederland gelden. Het programma verschaft u inzicht in onder andere de ins en outs van de nieuwe verordening, de belangrijkste begrippen en definities, rechten van de betrokkenen, verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers en de kwestie van beroep, aansprakelijkheid en sancties. Daarbij maken we gebruik van illustratieve voorbeelden. U kunt in de praktijk de in de Europese Unie en Nederland geldende rechtsregels toepassen en complexe juridische vraagstukken op het gebied van het gegevensbeschermingsrecht het hoofd kunnen bieden.

Programma dag

12:30-13:00 uur Ontvangst met lunch
13:00-15:00 uur mr. dr. A.M. Klingenberg
15:00-15:15 uur Pauze
15:15-17:15 uur dr. E.V. Moyakine

Datum 7 juni 2018
Ontvangst 12:30 uur met broodjeslunch
Tijd 13:00 - 17:15 uur
Plaats Turftorenstraat 21, lokaal T06 (ingang via de Uurwerkersgang)
Cursusprijs

€ 425,- inclusief cursusmateriaal, lunch en overige consumpties

Studiepunten

NOvA 4 PE-punten

Doelgroep

Advocaten, (juridisch) adviseurs en overige belangstellenden

Didactiek

Hoorcollege met gelegenheid tot het stellen van vragen.

Docenten
Aantal Maximaal 30 personen

Toelichting op de te behandelen onderwerpen:

1)     Inleiding tot de AVG:

 • Privacy en gegevensbescherming;
 • Gegevensbescherming in de EU en Nederland (het raamwerk);
 • Beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens (art. 5-6 AVG);
 • De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als een rechtsinstrument;
 • Materiele en territoriale toepassingsgebieden (art. 2-3 AVG);
 • Begrippen en definities (art. 4 AVG);
 • Toestemming en kinderen (art. 7-8 AVG).

2)     Rechten van de betrokkenen:

 • Transparantie en regelingen (art. 12 AVG);
 • Recht van inzage (art. 15 AVG);
 • Recht op rectificatie (art. 16 AVG);
 • Recht op gegevenswissing (art. 17 AVG);
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG);
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens (art. 20 AVG);
 • Recht van bezwaar (art. 21 AVG);
 • Recht om niet te worden onderworpen aan de geautomatiseerde individuele besluitvorming (art. 22 AVG);
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG);
 • Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen tegen een toezichthoudende autoriteit (art. 78 AVG);
 • Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen tegen een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker (art. 79 AVG);
 • Recht op vertegenwoordiging (art. 80 AVG);
 • Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid (art. 82 AVG);
 • Beperkingen van de rechten (art. 23 AVG).

3)     Verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers:

a)     Verwerkingsverantwoordelijken:

 • Verantwoordingsplicht (art. 5(2) AVG) en verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke (art. 24 AVG);
 • Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen (art. 25 AVG);
 • Verstrekken van informatie (art. 13-14 AVG);
 • Houden van een register van de verwerkingsactiviteiten (art. 30(1) AVG);
 • Meewerken met de toezichthoudende autoriteit (art. 31 AVG);
 • Beveiligen van de verwerking (art. 32 AVG);
 • Melden en meedelen van een inbreuk (art. 33-34 AVG);
 • Uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (art. 35 AVG);
 • Raadplegen van de toezichthoudende autoriteit (art. 36 AVG);
 • Aanwijzen van de functionaris voor gegevensbescherming (art. 37 AVG);
 • Aanwijzen van vertegenwoordigers van niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers (art. 27 AVG);
 • Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (art. 26 AVG).

b)     Verwerkers:

 • Verwerken van persoonsgegevens op basis van schriftelijke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke en andere verplichtingen (art. 28 AVG);
 • Verwerken onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker (art. 29 AVG);
 • Houden van een register van de verwerkingsactiviteiten (art. 30(2) AVG).

4)     Beroep, aansprakelijkheid en sancties:

 • Toezichthoudende autoriteiten (art. 51-59 AVG);
 • Samenwerking (art. 60-62 AVG);
 • Het Europees Comité voor gegevensbescherming (art. 68-76 AVG);
 • Coherentie (art. 63-67 AVG);
 • Beroep (art. 77-82 AVG);
 • Administratieve geldboeten (art. 83 AVG);
 • Sancties (art. 84 AVG);
 • Doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen en internationale organisaties (art. 44-46 AVG);
 • Bindende bedrijfsvoorschriften (art. 47 AVG);
 • Afwijkingen voor bepaalde situaties (art. 49 AVG).
Laatst gewijzigd:15 mei 2018 13:42