Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidAlles over ons onderwijsJuridisch contractonderwijsPostacademisch onderwijs

Klachtenregeling

Bij eventuele klachten kunt u deze binnen acht dagen na de cursus schriftelijk indienen bij Juridisch Contractonderwijs. De klacht dient nauwkeurig omschreven te zijn. Na verloop van genoemde termijn vervalt het recht op reclame. Het in behandeling nemen van de klacht schort de betalingsverplichting niet op. Indien de klacht door Juridisch Contractonderwijs gegrond wordt verklaard zal de cursist een prijsreductie ontvangen.

Laatst gewijzigd:08 februari 2017 09:30