Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidAlles over ons onderwijsContractonderwijsPostacademisch onderwijs

Algemene informatie

Juridisch Postacademisch Onderwijs organiseert postacademisch onderwijs voor afgestudeerde juristen (advocaten, notarissen, rechters, bedrijfsjuristen, fiscalisten, etc.) in de vorm van (actualiteiten)cursussen, leergangen, in-company's, symposia en congressen. Dit aanbod stelt u in staat om u regelmatig te verdiepen in de ontwikkelingen in het recht.

Puntentoekenning

Het Juridisch Postacademisch Onderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen is erkend in het kader van de Permanente Opleiding van verschillende beschermde titels en beroepsgroepen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Indien u een cursus wilt volgen waarbij geen punten zijn vermeld van uw beroepsorganisatie dan kunt u aangeven op het inschrijfformulier dat u van deze organisatie punten wilt ontvangen. Cursuspunten zijn onder voorbehoud en in afwachting van definitieve toekenning.

Deelnamebewijzen en evaluatie

Indien de presentielijsten bij aanvang en einde van de cursus zijn getekend en het cursusgeld is betaald, krijgt u een bewijs van deelname toegezonden. Op het bewijs van deelname staat het aantal behaalde PE punten vermeld. Wanneer een cursist slechts een deel van de cursus heeft bijgewoond, dan krijgt hij of zij een evenredig deel van de PE punten toebedeeld, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Aan het eind van elke cursusbijeenkomst ontvangt u een evaluatieformulier, waarop u uw mening over de door u gevolgde cursus kunt geven. Aan de hand van deze gegevens proberen wij de kwaliteit van onze cursussen zo hoog mogelijk te houden. In verband met de kwaliteitsborging kunnen uw naam en adresgegevens aan derden verstrekt worden. U kunt tegen de verstrekking van uw gegevens bezwaar maken bij Juridisch Postacademisch Onderwijs.

In-company mogelijkheden

Voor grotere bedrijven, instellingen of samenwerkingsverbanden kan het volgen van cursussen ‘aan huis’ in plaats van bij de Rijksuniversiteit voordelen opleveren. Alle aangeboden cursussen kunnen ook in-company worden verzorgd, wanneer daar binnen een groep medewerkers van een bedrijf of instelling behoefte aan is. Ook kunnen cursussen op maat worden ontworpen specifiek voor uw bedrijf of instelling. Indien u hier interesse in hebt kunt u contact opnemen met pao@rug.nl.

Overzicht voorjaarsprogramma 2018

Inschrijvings- en annuleringsregeling

Juridisch Postacademisch Onderwijs hanteert een inschrijvings- en annuleringsregeling. Deze is hier te vinden.

Klachtenregeling

Bij eventuele klachten kunt u deze binnen acht dagen na de cursus schriftelijk indienen bij Juridisch Contractonderwijs. De klacht dient nauwkeurig omschreven te zijn. Na verloop van genoemde termijn vervalt het recht op reclame. Het in behandeling nemen van de klacht schort de betalingsverplichting niet op. Indien de klacht door Juridisch Contractonderwijs gegrond wordt verklaard zal de cursist een prijsreductie ontvangen.