Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel Calendar Conferences, symposiums, lectures

(Uitgesteld) Seminar: De maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen

Wanneer:vr 27-03-2020 14:00 - 17:00
Waar:Van Swinderen Huys, Oude Boteringestraat 19, Groningen
seminar

In verband met het coronavirus wordt dit seminar verplaatst naar het najaar. Zodra er een nieuwe datum bekend is, zal dit o.a. via onze website en social media worden gecommuniceerd.

Op basis van de Urgenda-uitspraken heeft de overheid een verantwoordelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. We kunnen in de toekomst meer rechtszaken verwachten waarin de overheid aansprakelijk gehouden wordt voor schade aan ons welbevinden.

Maar hoe zit dat met ondernemingen? Dragen zij – gezien de aanzienlijke invloed die zij hebben op ons welzijn en onze gezondheid – ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid?

Tijdens dit seminar werpen wij vanuit verschillende disciplines (filosofie, Europees recht, mensenrechten, privaatrecht) een licht op dit vraagstuk. We gaan in op vragen als: wat is de rol van een onderneming in de maatschappij? En wat zijn binnen het recht de mogelijkheden om deze verantwoordelijkheid aan de orde te stellen of te nemen?

We eindigen met een bespreking van een op te starten procedure over de betaalbaarheid van medicijnen. Deze zaak strekt als voorbeeld van de rol van het recht in het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen.

Er is ruimte voor discussie en na afloop is er een borrel.

Graag aanmelden via tls rug.nl

Programma

Dagvoorzitter: prof. mr. dr. Brigit Toebes, hoogleraar Gezondheidsrecht in Internationaal Perspectief, Rijksuniversiteit Groningen

Sprekers:

  • Prof. dr. Rutger Claassen, hoogleraar Politieke Filosofie en Economische Ethiek, Departement Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht: ‘Ondernemingen als publieke actoren - een filosofisch perspectief’.
  • Prof. mr. Hans Vedder, hoogleraar recht der economische ordening, Rijksuniversiteit Groningen: ‘Economisch ordeningsrecht en maatschappelijk verantwoord ondernemen: het herdenken van markten, marktwerking en mededinging’
  • Prof. mr. Albert Verheij, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder het verbintenissenrecht, Rijksuniversiteit Groningen: ‘Is de ondernemer aansprakelijk voor kosten derden (overheid, zorgverzekeraars) als gevolg van gevaarlijke producten – overwegingen n.a.v. Amerikaanse tabacco litigation
  • Mr. dr. Jan-Koen Sluijs (Coupry Advocaten) en mr. dr. Rogier Meijer (Zippro Meijer Advocaten), ‘Rechterlijke interventie als panacee voor kwaal 'dure' geneesmiddelen: een zaak tegen farma’