Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs Calendar Conferences, symposiums, lectures Archive 3e Groninger Gaswinningscongres

Programma 3e Groninger Gaswinningscongres

Programma

09.30 uur - Ontvangst
10.00 uur - Opening
10.05 uur - De heer Kortmann van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade
10.30 uur - De heer Hammerstein van de Commissie Waardedaling
10:55 uur - De heer Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen
11.15 uur - Koffie en thee
11.30 uur - De heer Van Buuren en de heer Visser: Schadeafhandeling en procederen: een vergelijking van de privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke werkwijzen
12.30 uur - Dialoog met de zaal naar aanleiding van de inleidingen van de heren Van Buuren en Visser
12.45 uur - Lunch
13.45 uur - Start workshops
15.00 uur - Koffie en thee
15.15 uur - De heer Steenbergen: NPR-normen
15.45 uur - Toelichting op de monografie "Gaswinning en aansprakelijkheid"
15.55 uur - Afsluiting
16.00 uur - Start borrel

Een overzicht van de sprekers vindt u op de pagina met informatie over de sprekers.

Workshops

In het middagdeel was het mogelijk één van de drie workshops bij te wonen. De thema's van deze workshops waren:
Workshop 1: Schade door gaswinning bij agrarische bedrijven
Met medewerking van de heer Timmer en de heer Burgstede van Van Ameyde Waarderingen

Workshop 2: Cultureel erfgoed en gaswinning
Met medewerking van de heer Dokter van het Groninger Landschap en de heer Hoek van Libau

Workshop 3: Infrastructuur en de effecten van gaswinning
Met medewerking van de heer Middel van Waterschap Noorderzijlvest.

Laatst gewijzigd:23 juli 2019 16:55